Брой 10, 2011

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Левски


На 12 септември 2011 г. в Клуба на инвалида се проведе годишното отчетно събрание на ТСО Левски. Имайки предвид застарялата членска маса, многото неподвижни и трудноподвижни хора, посещаемостта и този път беше добра.
Наши скъпи гости бяха председателят на РСО Плевен г-н Павлин Ангелов, сътрудничката Милка Танкова, председателката на РКС Невяна Сотирова, завеждащият отдел "Социална закрила" в дирекция "Социално подпомагане" Иван Пейков и секретарят на читалище "Георги Парцалев" Иван Панайотов.
Председателят на организацията Тодор Любенов поздрави присъстващите с добре дошли и откри събранието.
Избрани бяха ръководни органи и беше гласуван дневният ред. Г-н Любенов прочете отчетния доклад, финансовия отчет и основните насоки за работата на УС до 2012 г.
Тъй като тази година всички събрания и мероприятия преминават под знака на 90-годишния юбилей на Съюза на слепите в България и 30-годишнината от учредяването на ТСО Левски, в доклада накратко бе проследена 90-годишната история на ССБ, както и историята на нашата териториална организация.
ТСО Левски е една от най-добре работещите структури в състава на РСО Плевен. УС работи много добре с всички институции в града и се ползва с голям авторитет. Стремим се да разнообразяваме живота на нашите членове, честваме всички църковни и национални празници, имени и рождени дни, като празнуващите се поздравяват по радиовъзел Левски. Посещаваме самотните и болните, даряваме ги с малки пакетчета, на които те много се радват. Визитите ни са като балсам за изстрадалите души на тези хора.
Стараем се да помагаме на нашите приятели по съдба, да се радваме заедно на хубавите неща и да разрешаваме възникналите проблеми. Издирваме и приобщаваме новоосвидетелстваните лица със зрителни увреждания.
С по-възрастните е по-лесно, но с младите е трудно - налага се да провеждаме много разговори, да ги убеждаваме, че организацията ни ще им помогне да се интегрират по-лесно в обществото. Именно това са прозрели младите в зората на организираното движение на слепите, че в сдружение ще отстояват по-лесно правата си.
В доклада беше отчетена и работата на активистите.
След като изслушаха отчетите на УС, присъстващите на събранието зададоха своите въпроси към гостите. Хората се вълнуваха от усложнената процедура за получаване на помощно-технически средства, негодуваха за ходенето по мъките, когато се оформят молбите за парите за придружител (5 лв. на час), питаха какво се прави за привличането на младите хора в съюза и за още много други важни неща.
Г-н Ангелов обясни, че за работата с младежите се подготвя общосъюзна програма, която ще се прилага и по места.
След като бе отговорено на всички въпроси и отчетите бяха приети от събранието, дойде ред и на наградите.
По повод 90-годишнината на ССБ с юбилейни грамоти бяха наградени Георги Караджов - кмет на община Левски, Лена Романова - директор на "Социално подпомагане", Иван Пейков - също представител на "Социално подпомагане", както и членовете на организацията ни - Борис Александров, Иванка Стайкова, Надка Дончева и Стефан Божков. От името на наградените благодари Надка Дончева.
След изчерпването на дневния ред събранието беше закрито.
И този път нашите редовни спонсори - магазини "Абсолют плюс" и община Левски, не ни бяха забравили и ни осигуриха скромен обяд, за което сърдечно им благодарим. Веселата част и този път не мина без акордеона на Марин Паскалев.
Поздравяваме всички членуващи в ССБ с пожелание за много здраве, бодър дух и повече радостни дни в живота!

Иванка ХРИСТОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Заедно по трудния път към светлината
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Казанлък
Бургас
Горна Оряховица
Пловдив
Добрич
Левски
ЛИТЕРАТУРА
Жадни искрици пият светлината на мрака...
ПРОЕКТИ
Важен е стартът
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Минало и настояще в едно
РАЗКАЗ
Това се случи на малък далматински рибарски остров
СПОРТ
Пореден национален турнир по шахмат
И отново купон край водоема
ТЕМА
За криминализация на деянието - Изоставянето на деца в институции
Архив на изданието
1 2 3