Брой 10, 2011

Тема: ПЪТЕШЕСТВИЯ

Минало и настояще в едно


Много са селищата с това име. Всъщност са толкова, колкото са разположените в такива места.
Да тръгнем към каменна Клисура. Отново с влак и пак на юг. Към Розовата долина. Познати райони, познати пейзажи. Неусетно попадаме в тунела Козница. От едната страна е Копривщица, а от другата е Клисура…
Гарата е тиха и пуста. Куче и коте тръгват след мен и тихичко се доближават с надеждата да хапнат нещо. Давам им по малко храна и те ме изоставят.
Поемам бавно към града. Пътят е пуст и само яркото слънце прежуря.
Ненадейно попаднах на улица "Ана Козинарова". Щом прочетох името, си припомних нейния героичен подвиг. По време на издевателствата на поробителя, съпътстващи потушаването на Априлското въстание през 1876, тя хвърлила себе си и четирите си деца в кладенеца с думите "На турци не ги давам!".
Озовах се и до историческата черква "Св. Никола", чиято камбана е възвестила началото на въстанието. Желанието ми да я посетя не се осъществи, тъй като бе затворена. Тя - да, но музеят - не. Обходих го и си припомних ярките моменти от Априлското въстание. Разгледах и града. Стари, порутени къщи и нови, още недовършени. Минало и настояще се събраха в едно. Това е днес.
Тихи улици, стари и нови сгради пазят спомена за бунтовната Клисура от 1876 година.
На площада е изправен паметникът на Никола Караджов - с вдигната глава, донесъл кървавото писмо от Копривщица и доволен, че е изпълнил мисията си.

Валери ГЕОРГИЕВНазад

Всички статии на Брой 10, 2011

90 ГОДИНИ ССБ
Заедно по трудния път към светлината
АБОНИРАЙТЕ СЕ
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Казанлък
Бургас
Горна Оряховица
Пловдив
Добрич
Левски
ЛИТЕРАТУРА
Жадни искрици пият светлината на мрака...
ПРОЕКТИ
Важен е стартът
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Минало и настояще в едно
РАЗКАЗ
Това се случи на малък далматински рибарски остров
СПОРТ
Пореден национален турнир по шахмат
И отново купон край водоема
ТЕМА
За криминализация на деянието - Изоставянето на деца в институции
Архив на изданието
1 2 3 4 5