Брой 05, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Левски


На 25 април ТСО Левски проведе своето годишно-отчетно събрание. И този път, въпреки че членовете ни в по-голямата си част са затруднени да посещават каквото и да било мероприятие, посещаемостта беше много добра.
Гости на събранието бяха зам.-кметът на общината - г-н Здравко Дафинов, от дирекция "Социално подпомагане" - Красимира Маринова и Галя Енчева, от РСО Плевен - Милка Танкова, Невяна Сотирова и г-жа Кишева.
След избора на ръководни органи на събранието председателят Тодор Любенов прочете отчетния доклад, финансовия отчет и програмата за развитие на организацията ни до края на годината. Активността беше голяма.
Пред г-н Дафинов бяха поставени проблемите, които изискваха неотложно решение - като организацията на работата в клуба и предоставянето на общинския микробус в помощ на незрящите хора. Питахме за програмите "Социален асистент", за достъпната градска среда, за обществения ред, за благоустрояването, зададохме и други важни въпроси, на които той отговори изчерпателно.
Г-жа Танкова даде висока оценка за работата на УС на ТСО и организацията ни като цяло.
След изчерпването на дневния ред събранието беше закрито.
Нашите редовни спонсори отново ни осигуриха закуска, за което сърдечно им благодарим!

Иванка ХРИСТОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2012

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
9 май - Ден на Победата
ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
В управителния съвет на ССБ
Годишен организационен отчет на ССБ за 2011 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Левски
КУЛТУРА
Изкуството - паралелна вселена
ЛИЧНОСТИ
100 години от рождението на Димитър Домузчиев - незабравим музикант, мениджър и педагог
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Въпреки липсващото му зрение, Ангел Сотиров е сякаш един щастлив пенсионер
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
Инвестираме във вашето бъдеще
СПОРТ
Оживление на международния фронт
ЮБИЛЕЙ
50 години организиран спорт сред българските слепи
Пловдивските слепи се готвят за първата спартакиада
Архив на изданието
1 2 3 4 5