Брой 07-08, 2012

Тема: 50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ

Кълве ли рибата в жегата?


С Иван ЯНЕВ, председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

- Г-н Янев, как се стигна до това държавно първенство по спортен риболов?
- Такива първенства в системата на ССБ са провеждани под една или друга форма, по един или друг начин, и в предишни години. Те са имали различен обхват, нерядко и организаторите им са били различни.Разликата, която отличава днешното състезание от всички предишни, произтича от факта, че сега за пръв път в състезанието участват само отбори, които са членове на спортната федерация. Надяваме се, че това ще ни даде възможност от следващата година да поискаме от Министерството на физическото възпитание и спорта бюджет за финансиране на първенството.
- С какво финансиране го провеждате в момента?
- Това първенство се провежда с финансови средства, получени по проект, разработен и защитен пред Агенцията за хора с увреждания от Спортен клуб за интеграция "Витоша". Този клуб е член на нашата федерация и на това основание ние ще можем да представим първенството като мероприятие на федерацията, и ще можем да поискаме последващо финансиране с цел превръщане на състезанието в ежегодно.
- Колко отбора се включиха този път?
- Участват 15 отбора. Те са изградени по формулата три плюс едно - трима риболовци и един асистент. По списък това са: Спортен клуб "Верея" Стара Загора, Спортен клуб за интеграция "Витоша" София, Спортен клуб "Достоен живот" Благоевград, Спортен клуб "Зора 2011" Силистра, Спортен клуб "Изгрев" Пловдив, Спортен клуб "Кракра" Перник, Спортен клуб "Пауталия 2005" Кюстендил, Спортен клуб "Пираните" София, Спортен клуб "Плевен" Плевен, Спортен клуб "Раховец" Горна Оряховица, Спортен клуб "Родопи" Кърджали, Спортен клуб "Светлина" Шумен, Спортен клуб "Туида" Сливен, Спортен клуб "Успех" Варна и Спортен клуб "Феникс" Монтана.
- Кой осигурява риболовните принадлежности на състезателите?
- Засега всеки състезател е длъжен да си ги осигури сам или с помощта на неговия спортен клуб. Имаме вече случаи, в които някои клубове са осигурили въдиците и другите принадлежности със средства, получени по проекти, но тези клубове са много малко.
- Каква е ролята на асистента по време на състезанието?
- За самите състезатели неговата роля е от изключителна важност, тъй като той им помага на всички етапи на подготовката, провеждането на състезанието и отпътуването след него. Помага на състезателите за правилното замятане - то да става напред, а не настрани, при поставяне на стръвта на кукичките, а също и ако влакното се заплете, помага на незрящия риболовец в разплитането. По правилата се лови на дъно с две куки и една пружинка. Извън състезанието асистентът помага на състезателите в чисто битов план - при придвижването в хотела и т.н. Доста често асистенти са и самите шофьори, които са докарали риболовците от провинцията.
- Прави впечатление, че този спорт вече привлича не само мъжката част, защото има и доста дами. Техният брой увеличава ли се?
- Съвсем определено. Даже тази година има отбор само с един мъж и останалите са жени - това е отборът от Благоевград.
- Има ли новосформирани отбори, които за пръв път участват в състезание от такова равнище?
- Такъв е отборът от Перник. Неговите състезатели не са неопитни, просто тяхната регистрация излезе наскоро. С по-малко опит са риболовците от студентския отбор, а за пръв път участва отборът от Благоевград.
- От София има два отбора. Това допустимо ли е?
- Ние сме поканили всички регистрирани спортни клубове. Нищо не забранява на територията на един град да има повече от един клуб. Министерството на спорта се интересува единствено от спортни клубове, а не от кое точно РСО или ТСО на Съюза на слепите е даденият клуб. Сега предстои и картотекирането на всички състезатели - не само по спортен риболов, а по всички дисциплини. Много често се случва даден състезател да преминава от един в друг клуб. Не само поради това, а и поради необходимостта да влезем в крак с изискванията на закона, до края на годината всеки клуб е длъжен да направи своята картотека. Разбирате, че след картотекирането всеки състезател ще има право да се състезава само за този клуб, в който е картотекиран. А ако състезателят иска промяна на това положение, тя ще бъде допустима, но ще става по закона, както за останалите спортове и спортни клубове.
- Свързали ли сте се с чуждестранни клубове по спортен риболов и има ли шанс за международни състезания?
- Още не сме имали време да проверим дали някъде другаде освен в България незрящите тренират този спорт. Това е залегнало в нашите бъдещи планове. Разбира се ще проучим как стоят нещата и ако някъде съществуват такива отбори, непременно ще установим контакти с тях.


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2012

50 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Работата с вас ме прави специална
Винаги сме готови да се вслушаме във вашето мнение
Всеки ден тук е удоволствие
50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ
И още един щрих
"Целият ми живот принадлежи на Варна и на спорта"
Държавно първенство по спортен риболов 2012 г.
Кълве ли рибата в жегата?
Искаш да спечелиш в живота - бори се и се състезавай
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Бургас
ИНФОРМАЦИЯ
РСО София разширява услугата "Подкрепа за достъпна градска среда"
КОНФЛИКТ
Гореща точка
ОЧЕРК
"Шило в торба не стои"
ПОДАЙ РЪКА
Среща на два свята
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
ПРОФЕСИОНАЛНО
Секция на масажистите с нарушено зрение към ССБ
СРЕЩА
Отново в Пловдив среща с Генко Изворски
ФЕСТИВАЛ
Шести републикански многожанров фестивал в Перник
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6