Брой 07-08, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Положителни спортни емоции

На 16 и 17 юни за четвърти пореден път се включихме в проект на клуб "Надежда" към Регионалния съюз на инвалидите в Добрич - "Спорт за хората с увреждания", финансиран по програма от Община град Добрич.
В надпреварата взеха участие пет организации на хора с увреждания с по шест състезатели. Дисциплините през първия ден бяха следните: дълъг скок от място, хвърляне на медицинска топка, стреляне с въздушна пушка, бягане на 100 м за хора с нулево зрение, 100 м свободно бягане, садене на картофи и дърпане на въже. Тези надпревари се проведоха в зала "Добротица".
През втория ден продължихме в сградата на сдружението. Дисциплините бяха спортна табла, шахмат и "Не се сърди, човече!". Състезавахме се на принципа на елиминирането.
В отборното класиране, ние, представителите на ТО на сляпо-глухите, се класирахме на второ място. Пред нас бяха само представителите на организаторите от Регионалния съюз на инвалидите.
В индивидуалното класиране се получиха следните резултати: Илия Костов - първо място на хвърляне на медицинска топка и четвърто на дълъг скок; Еленка Демирева - първа на бягане на 100 м с придружител и трета на дълъг скок; София Ганчева – трета на хвърляне на медицинска топка; Калинка Ковачева – трета на бягане на 100 м с придружител.
Желая да изкажа благодарност на инициаторите на тези спортни надпревари, както и на Община град Добрич за отпуснатите средства, тъй като успяхме да се отделим от сивото си ежедневие и да се отдадем на положителни емоции. Наградите бяха символични, но по-важни за нас са хубавите мигове, прекарани с приятели по съдба.

Калинка КОВАЧЕВА

Осем години състав "Антица"

Състав "Антица" е учреден на 5 юли 2004 г. През всичките години от създаването си вземаме участия в различни национални и европейски инициативи за хора с увреждания. Още през 2004 г. се явихме на фестивал в Пловдив и взехме първо място. През следващите години участвахме в европейския фестивал за хора с увреждания, провеждан ежегодно в Перник, във варненския преглед на стария градски шлагер "Листопад на спомените" и т.н. Сред най-високите ни отличия са статуетката от фестивала "Листопад на спомените" през 2005 г. и плакетът за най-добро представяне от Перник.
Където и да сме се явявали, винаги сме печелили високо отличие. Рецептата за нашия успех е, че винаги приемаме отговорно нашите ангажименти и даваме всичко от себе си по време на изпълненията.
Искам да благодаря на читалищното настоятелство, коeто e поело шефство над нашия състав. Благодаря и на Мария Паскалева, която вече осем години е доброволен ръководител на състава, както и на музикантите Валентин Влаев и Валентин Георгиев.

Калинка КОВАЧЕВА

Дванадесет години стремеж към по-достоен живот

На 27 юни 2012 г. се навършиха 12 години от създаването на Неправителствена организация "ХобиСклуб" Добрич. Създателят и председател Иван Тодоров и съмишлениците Кристина Димитрова, Валентин Влаев, Галя Дичева, Радка Великова и други доказаха през годините, че хората с увреждания са пълноценни граждани на обществото.
На 23 юни се проведе обучение на тема "Нашите права" в рамките на едноименния проект, реализиран от НПО "ХобиСклуб". Проектната инициатива се осъществява със средства по програма "Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност на Община град Добрич". В обучението се включиха 24 човека с увреждания - членове на "ХобиСклуб", ТСО на слепите и Регионалното дружество на инвалидите.
Основната цел беше да се повиши информираността по един важен международен договор - "Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".
Специален акцент в хода на сесиите бе поставен върху мерките, които гарантират упражняването на основните човешки права наравно с всички останали хора в обществото.
Аудиторията бе запозната със структурата на документа, с механизмите на наблюдение при изпълнението и с начините за докладване на дискриминационни практики, насочени към уязвимите социални групи.
Водещата обучението Кристина Димитрова подчерта, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания не прокламира нови човешки права, а очертава стъпките, които държавите трябва да предприемат, за да гарантират упражняването им от хората с увреждания наравно с всички останали.
В края на обучителния ден голяма част от участниците споделиха задоволството си от факта, че са имали възможност да се запознаят с Конвенцията на ООН. Те изразиха мнение да се организират и други подобни обучения, тъй като по този начин могат да повишат информираността си за редица важни за тях въпроси.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2012

50 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Работата с вас ме прави специална
Винаги сме готови да се вслушаме във вашето мнение
Всеки ден тук е удоволствие
50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ
И още един щрих
"Целият ми живот принадлежи на Варна и на спорта"
Държавно първенство по спортен риболов 2012 г.
Кълве ли рибата в жегата?
Искаш да спечелиш в живота - бори се и се състезавай
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Бургас
ИНФОРМАЦИЯ
РСО София разширява услугата "Подкрепа за достъпна градска среда"
КОНФЛИКТ
Гореща точка
ОЧЕРК
"Шило в торба не стои"
ПОДАЙ РЪКА
Среща на два свята
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
ПРОФЕСИОНАЛНО
Секция на масажистите с нарушено зрение към ССБ
СРЕЩА
Отново в Пловдив среща с Генко Изворски
ФЕСТИВАЛ
Шести републикански многожанров фестивал в Перник
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6