Брой 07-08, 2012

Тема: ПРОФЕСИОНАЛНО

Секция на масажистите с нарушено зрение към ССБ


На 7 юли 2012 г. бе създадена Секция на масажистите с нарушено зрение към Съюза на слепите в България. Присъстващите избраха ръководство в петчленен състав с председател Асен Алтънов и управителен съвет - Диана Минчева, Костадин Сковарданов, Юлиан Родопски и Даниела Манова (преподавател в Медицински колеж "Йорданка Филаретова").
Отчитайки факта, че тази професия е много популярна сред незрящите и в днешните икономически условия тя предоставя шанс за трудова реализация, учредителите си поставят следните цели:
- запознаване на обществото с качеството на подготовката на слепите масажисти и разпространяване на примери за тяхната реализация;
- предоставяне на информация за мненията на работодатели на слепи масажисти и техни клиенти;
- изработване на сайт, на който да се качи необходимата професионална и автобиографична информация, с цел максимално улесняване достъпа на работодателите до нея;
- провеждане на срещи с Министерство на здравеопазването, туристически асоциации, санаториални сдружения и заведения и други с цел изграждане на трайна политика на партньорство;
- събиране на по-подробна информация за незрящите масажисти в страната.
Председателите на регионалните и териториалните съюзни организации са инструктирани да събират и предоставят на електронен носител информация за масажистите по места. Тя включва:
1. Име, презиме, фамилия, възраст.
2. Завършено образование в МК "Йорданка Филаретова", курс по масаж в НЦРС Пловдив или на друго място.
3. Трудов стаж по специалността.
4. Лицето работи или не работи.
5. Къде желае да работи масажистът - в населеното място, където живее, в близко населено място с транспортен радиус ..... км, готов е да работи в цялата страна.
6. Телефони, имейли и други средства за комуникация.
Ако сте незрящ масажист, притежаващ валидно свидетелство, което Ви позволява да упражнявате тази професия, можете да се свържете със служителите на ССБ по места и да предоставите тези данни.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2012

50 ГОДИНИ ГОВОРЕЩА КНИГА
Работата с вас ме прави специална
Винаги сме готови да се вслушаме във вашето мнение
Всеки ден тук е удоволствие
50 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН СПОРТ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕПИ
И още един щрих
"Целият ми живот принадлежи на Варна и на спорта"
Държавно първенство по спортен риболов 2012 г.
Кълве ли рибата в жегата?
Искаш да спечелиш в живота - бори се и се състезавай
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Бургас
ИНФОРМАЦИЯ
РСО София разширява услугата "Подкрепа за достъпна градска среда"
КОНФЛИКТ
Гореща точка
ОЧЕРК
"Шило в торба не стои"
ПОДАЙ РЪКА
Среща на два свята
ПРОЕКТИ
"Поглед към бъдещето през очите на историята"
ПРОФЕСИОНАЛНО
Секция на масажистите с нарушено зрение към ССБ
СРЕЩА
Отново в Пловдив среща с Генко Изворски
ФЕСТИВАЛ
Шести републикански многожанров фестивал в Перник
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6