Брой 12, 2012

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


"ХобиСклуб" - цели и постижения

Приятно е, когато посещаваме офиса на тази организация. Тук всеки ден е присъствен, а всеки вторник има специално подбрана тема за разговор. Винаги има специалист, който да изнесе лекция по набелязаната тема, а ако случайно липсва - то сладкодумният ни председател сам се справя отлично. Поднасяните теми са най-различни: отбелязване и отпразнуване на важни исторически дати, запознаване на колектива с живота и делото на бележити личности, лекции на здравни теми, отпразнуване на рождени дни и имени дни на членове на колектива. Не пропускаме и празниците. Тук винаги се събират много хора, защото темите са добре поднесени и всичко е отлично организирано.
Неправителствената организация "ХобиСклуб" Добрич е идея и проект на Иван Тодоров - ревностен защитник на правата на хората с увреждания. Тя е регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 27.06.2000 г. Ръководи се от управителен съвет с председател Иван Тодоров, зам.-председател Светла Стаева и секретар Христина Стойкова, спазвайки устава, приет на общо събрание. Различава се от други сродни организации по това, че не получава заплащане от държавата и не се притеснява да бъде точен коректив на държавната политика в социалната сфера. Издръжката на организацията се осъществява от членски внос, проекти и приятели. Към сегашния момент членовете на организацията са 185. Това са хора както със зрителни, така и с други увреждания, наши поддръжници, приятели и доброволци.
Всеки, проявяващ интерес и изповядващ нашите цели и възгледи, може да стане член на организацията, която е вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието.
Мисията на "ХобиСклуб" е да работи за утвърждаването на хората с увреждания като равностойни членове на обществото. А визията е да видим свят с по-малко страдание! Основната цел е стимулиране на творческите изяви на хората с увреждания чрез организиране и провеждане на инициативи с други сродни организации, държавни и частни институции. Други не по-малко важни цели са борбата за достъпна архитектурна среда, защитата от дискриминация, включването на наши членове в социалните услуги, развитието в областта на литературата, изкуството и културата.
За постигане на целите си организацията осъществява следните дейности:
набиране на средства от дарения и членски внос;
управление на собствено имущество и средства;
издаване на информационни материали, литература и други публикации;
- разработване на авторски материали за популяризиране на организацията;
- разработване и реализиране на проекти и програми насочени към подпомагане развитието на добри умения на наши членове в различни области.
Реализирайки своите цели, организацията е разработила и реализирала 16 проекта в полза на хората с увреждания. За тези повече от дванадесет години "ХобиСклуб" се наложи като важен фактор в неправителствения сектор на гражданското общество.
Организацията притежава и 4 удостоверения - лицензии за предоставяне на социални услуги, издадени от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.
"ХобиСклуб" е член на NASO - Национален алианс за социална отговорност, и на национална мрежа МОГА - Мрежа за организиране на гражданска активност.
От 2009 г. е член на EASPD – Брюксел, като с иновативния проект "Асистент на повикване" е запознат генералният секретар на доставчиците на социални услуги господин Люк Зелдерло от Европейския съюз.
Всичко това и много други дейности се дължат на големите усилия от страна на ръководството на организацията и най-вече на високо ерудирания й председател г-н Иван Тодоров. За себе си той казва: "Аз се заех със създаването на "ХобиСклуб" (хора, обединени от болката и истината за слепотата) с най-важната за мен цел - да бъда в помощ на хората. Да създадем условия, при които хората с увреждания да имат възможност за социална адаптация. Да имат организация, в която да могат да споделят радости и несгоди и по този начин малко да облекчат болката от страданието си".
Самият той, напълно незрящ, добре знае болката от страданието. През месец октомври тази година Иван Тодоров беше определен да участва на семинар за държавите от черноморския басейн плюс Италия, където се проведе форумът, с доклад за хората с увреждания. Там той се представи отлично, като защити интересите на съсъдбениците си.
Иван Тодоров е един приятен събеседник. Винаги намира добра дума. Не обича да се налага. Всеки има право да изкаже мнение, да предложи тема за разговор, да сподели неща, които го вълнуват. Тодоров никога не се оплаква от многото работа и задължения, макар че и финансовите средства са оскъдни.
Разбира се, и колективът се отнася с разбиране и подкрепа. Тук трябва за отдадем заслуженото и на зам.-председателя Светла Стоева, която също е много отдадена на организацията и помага на "ХобиСклуб" да стои на здрави позиции.
Изобщо - такава е нашата организацията! Със сърцат и амбициозен колектив, който с готовност участва във всички мероприятия! Нека да споменем и имената
на Данчето Тодорова, която помага навсякъде, където има нужда, и на Мима, която на драго сърце изпълнява неща от репертоара си, и на Кинчето, която винаги се включва с ентусиазъм, на нашата поетеса Валя, на Магда, Веско, Марин, Радка Иванова, Николинка, Димитричка Дамаскинова, Руска Добрева, Стоянка Дякова, Стоянка Николова, Зинка. Те, както и останалите, на които съм пропуснал имената, заслужават да са на почетната стълбичка! Защото са активни и инициативни и защото за всички е въпрос на чест да са членове на „ХобиСклуб”!
Благодарим ви, приятели и колеги!

Димитър КЪНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 12, 2012

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Коледен разказ
Къде живее дядо Коледа?
История на шампанското
По следите на коледните картички
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Плевен
София
Добрич
Асеновград
Пловдив
ИНТЕРВЮ
Светът може да бъде и по-привлекателно място за живеене
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Китай е добър пример в грижите за инвалидите
ПРОЕКТИ
План за действие,
Международна конференция на партньорите на "ROBOBRAILLE"
РАЗКАЗ
Среща на женския пазар
ХОРА С ПРИЗВАНИЕ
Данчо Данчев обучава в брайлово писмо
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6