Брой 07-08, 2014

Тема: ЮБИЛЕЙ

Един неспокоен и целеустремен дух


На 12 август 2014 председателят на ТСО Левски Тодор Любенов навършва 80 години. Почти половината от своя трудов живот той е отдал на Съюза на слепите в България.
Професионалният му житейски път започва още в ранна възраст - едва 19-годишен след завършване на техникум в Ловеч, поради липса на работа по специалността, която е придобил, започва работа в товаро-преносна бригада в мелница "Васил Левски", град Левски. Независимо от тежката работа, която извършва, записва задочно хладилна техника, която завършва с отличен успех. По време на отбиването на военния си дълг придобива още една професия - механик на двигатели с вътрешно горене с неограничена мощност.
Въпреки тежката работа като товарач на вагони, изкопчия на канализации, строителен работник и други общи работи, продължава да се труди неуморно близо 10 години. След това започва работа в локомотивното депо в Левски като монтьор по ремонта на дизелови локомотиви. За кратко време усвоява тънкостите на тази работа и неколкократно е излъчван като най-добър в професията, получава и присъжданата тогава награда "Носител на паспорт за трудова слава". Снимката му постоянно е на челно място на таблото на отличниците, името му като отличен механик се носи по всички предприятия в града и района, поради което е изтеглен в месокомбинат "Родопа" Левски като механик по поддръжката на машини за месопреработка. Много бързо усвоява и тази професия и прави редица преустройства, рационализации и изобретения за по-лека, качествена и количествена работа в месопреработката. Притежател е на три удостоверения за крупни рационализации с много голям икономически ефект.
Поради наложителната промяна на работното място в цялото предприятие - отстраняване на аварии в цех за топене на свинска мас при температура плюс 40 градуса, а след това в тунела за дълбоко замразяване при минус 35-40 градуса, и още някои неизвестни причини зрението му чувствително намалява. Лекуван е няколко пъти в плевенска болница, но без успех и през 1981 година е трудоустроен с препоръка от ТЕЛК за работа в предприятие за слепи.
На 1 ноември 1981 Тодор Любенов започва работа в ПП "Успех" Плевен. Въпреки неудобствата, които съпътстват новата му позиция - всекидневно пътуване с автобус или влак, той се приобщава много бързо към колектива и новите професионални предизвикателства, прави редица подобрения, преустройства и приспособления за безпроблемната работа на колегите си.
Колективът на бригадата бързо разбира и оценява качествата му на отличен организатор и общественик и го избира за председател на заводската организация, профпредседател и за член на управителния съвет на предприятието. Г-н Любенов много активно участва в изграждането на новото предприятие и цеха за електроинсталации. Там също проявява своите качества и прави много подобрения и преустройства, а по-късно е назначен и за бригадир.
През 1992 поради прекратяване на производството на електроинсталации и навършване на пенсионна възраст Тодор Любенов се пенсионира и веднага е предложен и избран за председател на тогавашното ПСО Левски.
Тук той за пореден път проявява своите умения и организаторски качества и за кратко време издирва и привлича за членове на организацията освидетелствани граждани с увредено зрение. От 38 души сега организацията ни наброява 208 съюзни членове. Благодарение на ръководните умения на г-н Любенов ТСО Левски към ССБ се ползва с много голям авторитет пред местната власт, службата за социално подпомагане и други институции в града. Негова е и заслугата за откриването на дневен център за хората с увреждания, където нашите членове и всички други хора с увреждания от града прекарват част от своето време.
РСО Плевен и ССБ оценяват самоотвержения труд на председателя Тодор Любенов и той многократно е награждаван с грамоти. Награден е и със сребърната и златната значка на ССБ, както и с плакета по случай 90-годишнината на Съюза на слепите в България.
Тодор Любенов е все така активен защитник на хората със зрителни увреждания, за него думите "няма", "не може", "ще видим" не съществуват. Винаги намира начин да постигне това, което е най-добро за организацията.
Да ни е жив и здрав още много години, да бъде все така с неспокоен и целеустремен дух за по-нататъшното интегриране на хората с увредено зрение!

Снежана ТРИФОНОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2014

ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА
Истинското добро никога не търси причини
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
Левски
КУЛТУРНО-СПОРТЕН ОБМЕН
Полъхът на стара Битоля
ЛИТЕРАТУРА
Беласица - лето 1014 - българската голгота
ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси"
Национален турнир по спортна табла
Кънка Витова взе златото на държавния шампионат по шахмат за незрящи
Държавно първенство по шахмат за мъже със зрителни увреждания
СЪБРАНИЕ
Годишно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
ЮБИЛЕЙ
И на осемдесет - все така работохоличен!!!
Вместо изповед
Един неспокоен и целеустремен дух
80 години СГБ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6