Брой 07-08, 2014

Тема: ЮБИЛЕЙ

80 години СГБ


На 14 юли в конферентната зала на БТА се проведе пресконференция, посветена на 80-годишнината от основаването на Съюза на глухите в България.
СГБ е основан през 1934 г. в София. От самото си създаване той има за своя основна цел обединяването на всички хора с увреден слух и удовлетворяването и защитата на техните културни и материални интереси.
Съюзът е член на Световната организация на глухите. Неговият председател г-н Васил Панев е дълги години неин вицепрезидент, а сега вече неин почетен член.
В СГБ членуват около 6500 души, обхванати в 12 регионални организации в по-големите градове на страната. Организацията развива стопанска дейност в 13 търговски дружества, известни като предприятия "Тих труд", в които хората с увреден слух намират своята трудова реализация. Туристическите и социално-културните дейности и услуги се осъществяват от дружеството "Тишина 14". СГБ има клубове по интереси, които развиват социални и културни инициативи, художествена самодейност и други.
Основното производство за членовете на Съюза на глухите в България е шивачеството. По-рано много силно е било застъпено и производството на мебели, но тогава тези дейности бяха защитени от държавата и предприятията имаха монопол на производството. Поради високата конкуренция и съпътстващите я негативни процеси при функционирането на пазарната икономика предприятията драстично намалиха своята производствена и търговска дейност. Днес те продължават да съществуват, но от работещите по-рано в тях около пет хиляди човека сега са ангажирани само около 500.
Първостепенна задача на Съюза е образованието на нечуващите хора. Децата и младежите с увреден слух се обучават в три специализирани училища. В София училището е създадено преди 117 години, в Търговище училището е навършило 103, а в Пловдив 89 години.
Особено силно се работи в областта на ранната рехабилитация на децата до три години и от три- до шестгодишна възраст, тъй като колкото по-рано се започне работа с нечуващото дете, толкова постигнатият резултат е и по-бърз, и по-добър. Това се наблюдава особено напоследък след въвеждането в употреба на кохлеарните импланти, макар, че по въпроса с поставянето им се наблюдават доста противоречиви оценки - най-вече сред младите ползватели. Това може би се дължи на страха от самата процедура на вграждане, която се извършва чрез хирургическа операция.
СГБ има най-съвременно оборудваните кабинети за децата до три години и кабинети за децата над тригодишна възраст, на които са поставени кохлеарни импланти.
СГБ е издал речник на жестовете, който съдържа пет хиляди жеста със съответните граматически правила за използване. Издаден е и речник с жестове на православната религия. Това е изключително постижение, тъй като в по-рано употребявания език от нечуващите жестовете са отговаряли само на 700 думи, а с този речник лексикалният фонд е нараснал на 5000 думи.
Пресконференцията беше организирана по повод отбелязването на 80-годишнината от основаването на Съюза на глухите в България. На нея вниманието на присъстващите журналисти отново беше заострено върху най-сериозните проблеми, от чието решаване се нуждаят всички хора с увреден слух в страната. Между тях бяха откроени въпросите за узаконяването на длъжността "Преводач на жестомимичен език", както и за утвърждаването на жестомимичния език като официален, за по-голям достъп на нечуващите до информация и повече съвременни възможности за комуникация, за разширяване на възможностите за подходяща трудова реализация.
От своевременното и задоволително решаване на проблемите, особено на проблема за признаването на жестомимичния език за официален, зависят много неща. В това число и подобряването на достъпа до информация и възможностите за повишаване на образованието за хората с увреден слух, а оттам и за увеличаване на шансовете им за работа.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2014

ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА
Истинското добро никога не търси причини
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
Левски
КУЛТУРНО-СПОРТЕН ОБМЕН
Полъхът на стара Битоля
ЛИТЕРАТУРА
Беласица - лето 1014 - българската голгота
ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси"
Национален турнир по спортна табла
Кънка Витова взе златото на държавния шампионат по шахмат за незрящи
Държавно първенство по шахмат за мъже със зрителни увреждания
СЪБРАНИЕ
Годишно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
ЮБИЛЕЙ
И на осемдесет - все така работохоличен!!!
Вместо изповед
Един неспокоен и целеустремен дух
80 години СГБ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6