Брой 07-08, 2014

Тема: СЪБРАНИЕ

Годишно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България


На 31 май в Културния дом на слепите във Варна се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България.
Участваха 21 човека от София, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Лясковец и Варна. При откриването на събранието Борис Бодичев изсвири на пиано фрагмент от химна на есперантистите "Ла есперо". След прочитането на отчетния доклад на управителния съвет и финансовия отчет за 2013 г. и приемането на бюджета за 2014 г. се проведе оживена дискусия за дейността на асоциацията. Бяха приети промени в устава на организацията. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с издаването на списание "Есперанта файреро". Като успешна се утвърди практиката всеки брой да има отговорен редактор. Димо Димов информира присъстващите за предстоящата Национална среща на невиждащите есперантисти, която се провежда всяка година в училището за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" в град Варна. Тази година тя ще се проведе от 22 до 24 август. Тема на срещата ще бъде "Български невиждащи поети есперантисти". Беседа по темата ще изнесе Данчо Данчев. По традиция всяка година ние присъждаме отличия на АНЕБ на заслужили членове на асоциацията и други лица, допринесли за нейни забележителни успехи. Тази година по случай неговата 80-годишнина есперантистът-ветеран Райчо Васев бе удостоен с почетна грамота. С почетна грамота бе удостоена и нашата дългогодишна финансова сътрудничка Диана Калинова.
Владимир Желев информира, че през месец май с финансовата подкрепа на Съюза на слепите в България на плоскопечатен шрифт излезе стихосбирка с творби на Тодор Шошев. Тя съдържа стихотворения на български език и есперанто и е съвместно издание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България и Българския есперантски съюз.
Бе избран нов управителен съвет: председател – Димо Димов, заместник-председател – Керанка Милушева, членове – Владимир Желев, Елена Николаева, Етиен Тодоров, Радка Стоянова и Стоян Станчев.
След 15-годишна всеотдайна работа нашият съидейник Владимир Желев реши да се оттегли като председател на асоциацията. Заради дългогодишната му активна есперантска дейност и заслугите към есперантското движение сред невиждащите в България и чужбина той бе избран единодушно за почетен председател на асоциацията.
След събранието се събрахме в клуба към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, където в приятелска атмосфера пред чаша кафе или безалкохолна напитка и сандвичи бъбрехме, пеехме и се шегувахме.

Димо ДИМОВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2014

ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА
Истинското добро никога не търси причини
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
Левски
КУЛТУРНО-СПОРТЕН ОБМЕН
Полъхът на стара Битоля
ЛИТЕРАТУРА
Беласица - лето 1014 - българската голгота
ПРОЕКТИ
Информация за изпълнението на проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси"
Национален турнир по спортна табла
Кънка Витова взе златото на държавния шампионат по шахмат за незрящи
Държавно първенство по шахмат за мъже със зрителни увреждания
СЪБРАНИЕ
Годишно събрание на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
ЮБИЛЕЙ
И на осемдесет - все така работохоличен!!!
Вместо изповед
Един неспокоен и целеустремен дух
80 години СГБ
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6