Брой 01, 2015

Тема: В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС

Година на трудности и успехи


Изминалата 2014 година се характеризираше с нови успехи в упоритата работа по предоставянето на възможности за нашите читатели да се запознават с постиженията на световната и националната литература. Независимо от възникналите трудности, породени от обективни и субективни фактори, през годината продължи изпълнението на поставените от ръководството задачи. Основно проблемите се дължат на невъзможността да се намерят заместници на отказалите се четци като Звезделин Минков и Олга Петрова или служебната заетост на други, което доведе и до намаляването на обема на новозаписаните заглавия. Друг проблем възникна с приемането на допълнителни задачи по обслужването на централната фонобиблиотека вследствие пенсионирането на Красимира Томова и поемането на нейните функции от Ирина Захариева, което от своя страна се отрази върху обема на възстановените заглавия. Надяваме се тези трудности да са с временен характер и през новата 2015 година да намерят своето решение.
През 2014 година бяха записани над 1550 часа нови записи, от които 1190 часа за 91 новозаписани заглавия върху 50 CD, а за абонатите на говорещите списания са записани 260 часа в тираж 1824 CD. Възстановените заглавия са 135 с продължителност 1596 часа. На читателите са предоставени над 6000 CD с книги и списания.
Предлагаме на вашето внимание каталозите с възстановените и новозаписаните заглавия през 2014 година.

Стоян ВАСЕВНазад

Всички статии на Брой 01, 2015

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
Година на трудности и успехи
Каталог на записаните НОВИ заглавия през 2014 година
Каталог на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Незрящ посланик
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Левски
Горна Оряховица
Асеновград
Пловдив
ЛЯТО 2015
Правила, цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2014 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5