Брой 01, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Левски


На 3 декември 2014 г. членове и придружители от ТСО Левски, нашите приятели от ТО на НАСГБ и членове от общинска организация на инвалидите в града ни, въпреки неблагоприятното време и обилния дъжд, се събрахме, за да отбележим заедно Международния ден на хората с увреждания. На този ден ние напомняме на обществото, че сме равноправни граждани и имаме право на достоен живот.
Тържеството се проведе в най-реномирания ресторант в нашия град – "Абсолют плюс - Перфекто",чиято управа ни напра¬ви 40 % отстъпка от куверта.
Наши гости бяха директорката на Дирекция "Социално подпомагане" г-жа Романова, секретарката на община Левски г-жа Петя Неделчева и членове от УС на ТСО Долни Дъбник с председател Веска Вълчинкова.
Тържеството откри председателят на ТСО Левски г-н Любенов. В краткото си слово той изтъкна огромната роля на организациите на хората с увреждания в борбата им за равнопоставеност, социална защита и интеграция. Пожела на всички много здраве, късмет и борбен дух. В приветствието си г-жа Романова подчерта големия авторитет, с който се ползват организациите на хората с увреждания в нашия град и много добрите им взаимоотношения с всички институции в града. Проблемите се решават своевременно, много е направено, за да бъде животът на тези хора по-лек. Въпреки това предстои още много и упорита работа, тъй като има граждани, които не се съобразяват нито със закона, нито с наредбите. Трудно е, но ще се преборим.
Секратарката на общината г-жа Неделчева прочете поздравителен адрес от кмета на община Левски г-жа Любка Александрова.
Председателката на ТО на НАСГБ г-жа В. Драганова поздрави присъстващите и благодари за грижите на общината и службата за социално подпомагане, които те полагат за сляпо-глухите граждани, които имат специфични потребности и се нуждаят от особена помощ и подкрепа. Приветствие поднесе и председателката на ТСО Долни Дъбник г-жа Вълчинкова. След деловата част тържеството продължи с няколко изпълнения на стари градски песни от певческия състав на Дневния център за хората с увреждания в Левски.
На всички присъстващи беше осигурен и сервиран обяд, финансиран от общината и спонсори.
За веселото настроение както винаги се грижеше Пламен Трифонов с целия си оркестър. Сърдечно благодарим на него и на всички, които допринесоха за провеждането на това празненство!

Иванка ХРИСТОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2015

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
Година на трудности и успехи
Каталог на записаните НОВИ заглавия през 2014 година
Каталог на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Незрящ посланик
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Левски
Горна Оряховица
Асеновград
Пловдив
ЛЯТО 2015
Правила, цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2014 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5