Брой 01, 2015

Тема: ОЩЕ КНИГИ

Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2014 годинаАвад, Джериес:
"Скритият дар" (101 притчи за най-ценното в живота) - 2 т.
Алексиева, Елена:
"Нобелистът" (роман) - 8 т.
Алипиев, Петър:
"Българска поезия. Антология" - 5 т.

"Архивът на Петко Стайнов. Непознати страници" - 3 т.

Арчър, Джефри:
"Блудната дъщеря" - 10 т.
"Каин и Авел" - 12 т.
"Не бягай от съдбата си" - 5 т.

Башева, Миряна:
"Не всичко тече" - 1 т.
Бърнс, Робърт:
"Песни и поеми" - 1 т.
Висоцки, Владимир:
"Капризните коне" (избрана лирика) - 1 т.
Георгиев, Йордан:
"Без маски" - 6 т.
Георгиев, Михалаки:
"Меракът на чичо Денчо" (избрани творби) - 12 т.
Гилбърт, Елизабет:
"Яж, моли се и обичай" - 9 т.
Грийн, Греъм:
"Безнадежден случай" - 5 т.
Данаилов, Георги:
"Деца играят вън. Убийството на Моцарт" - 6 т.
Диманов, Ивайло:
"Добър вечер, госпожо тъга!" (поезия) - 1 т.
Из "Ешафод" (стихове, писани с примка на шията) - 1 т.
Захариева, Надежда; Дамянов, Дамян:
"Аз и ти" - 1 т.
Йорданов, Недялко:
"Ела, Любов" (нови стихотворения) - 1 т.
Константинов, Георги:
"Вечерна дъга" (стихове, писани през този век) - 1 т.
Константинов, Константин:
"Път през годините" (неиздадени спомени) - 3 т.
Малинова, Бистра:
"Неща, които нямат очертания" (стихове) - 1 т.
Матейн, Крум Кръстев:
"Един живот - болка и песен" (шопски бисери) - 4 т.
Модиано, Патрик:
"Вила "Тъга"" - 3 т.
"Сватбено пътешествие" - 2 т.
Окуджава, Булат:
"Арбат, мой Арбат" - 1 т.
Пасков, Виктор:
"Аутопсия на една любов" - 6 т.
Пенчева, Станка:
"Мили бате..." (писма на един дакел) - 2 т.
"Световъртеж" - 1 т.
Петкова, Маргарита:
"Всичко" (поезия) - 3 т.
Петрунова, Донка:
"Вила "Мистерия"" - 3 т.
Съставител и редактор Ядков, Димитър:
"Хумористична шопска броеница" - 1 т.
Терзийски, Калин:
"Има ли кой да ви обича" (разкази) - 3 т.
Тодоров, Спас; Стефанов, Милко:
"Незабравимият Гунди" - 3 т.
Троянов, Илия:
"Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" - 5 т.
Ханчев, Веселин:
"Стихотворения" - 1 т.
Холянов, Георги:
"Пансионът - съдба или изповед" - 3 т.
Шафак, Елиф:
"Любов" - 8 т.Назад

Всички статии на Брой 01, 2015

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
Година на трудности и успехи
Каталог на записаните НОВИ заглавия през 2014 година
Каталог на ВЪЗСТАНОВЕНИТЕ заглавия през 2012 година
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Незрящ посланик
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Левски
Горна Оряховица
Асеновград
Пловдив
ЛЯТО 2015
Правила, цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2014 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5