Брой 09, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Варна е българският социален Клондайк


На 7-и август 2007 година зала "Варна" беше препълнена с хора. Повечето бяха хора с увреждания - представители на неправителствените организации от Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция. Освен тях присъстваха и представители на Общинския съвет и общинската администрация, и почти всички варненски медии. В 10 часа започна извънредното заседание на Обществения съвет, чийто почетен председател е кметът на община Варна Кирил Йорданов. Председател на този уникален обществен съвет е д-р Здравко Марков - директор на Дирекция "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна, а съпредседател - Веселина Стоилова - представител на хората с увреждания и техните организации, които са повече от 40 на брой.
В зала "Варна" присъства и Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, а поводът бе награждаването на община Варна с най-високото отличие на Съюза на слепите в България - наградата "Хуманитатис кауза" за особено големи заслуги в областта на социалната политика за хората с увредено зрение.
Заседанието бе открито от председателя на Обществения съвет - д-р Здравко Марков. След като обяви дневния ред, той направи представяне на съвместните инициативи в подкрепа на хората със зрителни увреждания, финансирани от община Варна. Думата беше дадена на Васил Долапчиев:
- За мен е чест и удоволствие, че съм тук сред вас в прекрасната и развиваща се българска черноморска столица Варна. Съюзът на слепите в България в продължение на 86 години обединява усилията на няколко поколения граждани със зрителни увреждания в защита на техните човешки, социални и икономически права. Моята работа е свързана с посещение във всичките 16 регионални и 113 териториални съюзни организации. Такъв социален оазис, какъвто е Варна, няма никъде в страната. Уверявам ви, че това се дължи на установения диалог и партньорството между местната власт и гражданския сектор. Вие вече имате не само уникална социална програма, вие имате социална политика, която превръща Варна в българския социален Клондайк.
Председателят на Съюза на слепите в България връчи на кмета на община Варна статуетката "Хуманитатис кауза", а лично кметът бе награден с почетен медал за особени заслуги. Специалният плакет на Съюза на слепите получи и доктор Здравко Марков.
Ето какво сподели Кирил Йорданов:
- С удоволствие получавам и наградата за община Варна, и персоналната награда. Преди години се реализира моето желание Варна да има собствена социална програма и тя да бъде обезпечавана по възможност с увеличаващи се средства през годините. Оттук нататък е ежедневният труд на десетки и стотици хора, тяхната борба с трудностите и несгодите. Естествено програмата трябва да се запази, тя трябва да се разширява, да се обезпечава с все повече средства, а позициите на програмата все повече да се множат. Приемам и двете награди с благодарност и от името на моите колеги и от името на всички хора, които през годините работиха всеотдайно и в рамките на Обществения съвет - всеки на своето място. Нашата социална програма е насочена към хората с увреждания, но тя е разработена предимно от тях, техните организации, дирекциите на община Варна и комисиите на Общинския съвет.
Приветствие поднесе и председателят на Регионалната организация на слепите в област Варна Методи Андонов:
- Община Варна е съпричастна на проблемите на слепите граждани. Ние водим с общинската администрация ефективен диалог. И той е такъв, защото не оставаме на нивото на диалога, а постигаме резултати. Това се дължи на желанието и на активното разбиране на г-н Кирил Йорданов общината да бъде партньор на хората с увреждания. През 1999 година организациите на и за хора с увреждания създадохме Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания в община Варна. Така се създаде работна атмосфера, чуваемост и градивен диалог. Този градивен диалог и финансирането от общината на нашите съвместни инициативи ни дава и сигурно ще ни дава и занапред възможност да извеждаме от социалната изолация и домашната самота съюзните членове, ще ни дава възможност да разширяваме пред тях социалния хоризонт и да активизираме участието им в семейния и обществения живот. Ние участваме активно в културната програма на общината, нашите самодейци печелят награди на местни и национални фестивали. Социалната програма от 2003 и следващите години обедини усилията ни в търсенето на по-успешни форми за решаване на предстоящите пред нас задачи. Тя е сполучлив опит, обогатен вече в годините и е пример за подражание от другите общини. Организациите участват в заседанията на Обществения съвет и в отделните комисии и това ни даде общия поглед за проблемите на хората с увреждания от нашия град. Ние вече можем да вземаме отношение за общото, което ни свързва, и за спецификата на всяка инвалидност. Връщайки се назад в годините, не мога да не отбележа, че ние вече имаме история в отношенията с Община Варна. Съдържанието й е добро, помощта, съдействието, съпричастието на Община Варна не са еднократни, те продължават през годините. Най-добре помага този, който помага постоянно. Ние благодарим за изразходваните парични средства, но за съжаление човекът все още не е измислил уред, който да измери чувствата, мислите, вълненията, чувството за увереност в собствените сили, нашата самостоятелност, благодарността за решените проблеми. От името на Управителния съвет и от мое име честитя наградите на община Варна, на господин Йорданов, на господин Марков, благодаря за вашата добронамереност, за вашата отзивчивост, за вашето съпричастие към нашите проблеми. Приемете най-голямата награда - признателността и благодарността ни!

Ето част от отчета на Община Варна, представен във вид на видео презентация, който показва съвместните инициативи, насочени към подкрепа на хората с увредено зрение:

"Когато говорим за Варна, трябва да кажем няколко простички неща: Варна е осветена и подредена, зелена и красива, най-социалният град в Република България. В рамките на два мандата Варна направи такъв социален размах, какъвто в нито един друг град на страната няма. Варна разработи уникална Социална програма, каквато дори в европейски столици няма. Приоритетни в нея са както социалната инфраструктура, така и грижите за децата и хората с увреждания. Социалната програма обхваща почти всички сфери на обществения живот - образование, трудова заетост, социални и здравни услуги, достъпна архитектурна среда, култура, спорт, информация и обществена подкрепа.
В рамките на Социалната програма на община Варна през последните четири години са реализирани следните дейности за хора със зрителни увреждания:

За осигуряване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на безпрепятствен достъп в градска среда и институциите:

1. Направен е частичен ремонт на улица "Петко Стайнов" на обща стойност 74 405 лв., монтирани са нови тротоарни плочи и са пренаредени стари; на места е преасфалтирано; монтирани са нови парапети и са боядисани с жълта боя;
2. В рамките на Социалната програма на община Варна през 2005-2006 г. са изработени и са монтирани звукови сигнализатори в помощ на хора с увредено зрение на светофари на 7 кръстовища; гласови информатори на 110 автобуса и тролейбуса на "Градски транспорт" ЕООД и "Транстриумф Холдинг" АД и звукови сигнализатори на 6 обществени сгради на обща стойност 32 868 лв.
3. През 2007 г. е възложено изработването и монтирането на още 70 гласови информатори за автобуси и изработване на 900 броя дистанционни за задействане на сигнализиращите устройства, които ще бъдат раздадени на хора с увредено зрение. Поръчката е на стойност 39 500 лв. и се изпълнява от "Високотехнологичен парк" към Технически университет - Варна.
4. Ежегодно се осигуряват безплатни карти за пътуване в "Градски транспорт" ЕАД за 620 членове на Районната организация на слепите Варна по две линии (1 200 карти), като само за 2007 г. за закупуването им са осигурени средства от общинския бюджет в размер на 102 100 лв.;
5. Чрез специализираните микробуси на Домашен социален патронаж и Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Йоан Златоуст" по график ежедневно се извозват ученици и студенти с увреждания, от които 3 ученика със зрителни увреждания, посещаващи масовите учебни заведения.
6. Закупени са и са раздадени 187 бели бастуни за хора със зрителни затруднения на стойност 2 400 лв. и помощно-технически средства, от които 30 говорящи апарата за кръвно налягане, 120 ръчни говорящи часовника, 30 говорящи будилника с термометър, 20 сгъваеми метъра с релефни деления и 10 говорящи калкулатора за сумата от 7 184 лв.

За подобряване на материално-техническата база и създаване условия за развиване на спортна дейност е направен ремонт и е закупено оборудване на Спортния комплекс в Дом на културата на слепите на обща стойност 34 832лв. Извършен е частичен ремонт на покривната конструкция на спортната зала, основно са ремонтирани съблекалните и са закупени компютър за провеждане на състезания по шахмат и тренажор за фитнес залата.
Със средства от Програмата е финансирана дейността на Спортен клуб за слепи "Успех" на ул. "Петко Стайнов" №3, който през 2006 г. проведе спортни състезания, фитнес и лечебни масажи за 114 човека с нарушено зрение на стойност 4 064 лв., а през 2007 г. е сключен договор на стойност 4 780 лв. за провеждане на спортни състезания по спортен риболов, голбал и шахмат за 100 човека.
Реализирани са и няколко малки проекти на спортни клубове за хора със зрителни увреждания, в това число проект "Спорт за слепи на съвременно равнище" на стойност 2 050 лв. и "Физическа и душевна рехабилитация на хората с увредено зрение чрез туристически походи" на стойност 2 700 лв. на Спортен клуб за слепи "УСПЕХ".
Спортен клуб "Явара" изпълни през 2005 г. проект "Джудо - Каппо техники - нова форма за рехабилитация на хора с нарушено зрение" - на стойност - 2 800лв., а през 2006 г. в обучение по джудо за участие в Световното първенство в Сао Пауло, Бразилия от общо 24 младежи, включени в Програмата 8 бяха с нарушено зрение. Една от участничките в обучението беше Ивомира Михайлова ( категория над 78 килограма), която през юли 2007 г. стана световна шампионка по джудо от първенството за хора с нарушено зрение, което се проведе в Колорадо Спрингс, САЩ.

С цел предоставяне на услуги в общността са запазени утвърдените и са разкрити нови услуги за хора със зрителни увреждания:
Към структурата на Дирекция "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна функционира сектор "Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора", в който работят 3-ма човека със зрителни затруднения.
През 2004 г. е разкрито Информационно бюро за обслужване на слепи граждани и техните семейства в Дома на културата на слепите на ул. "Петко Стайнов" №3. Със средства в размер на 1 200 лв. е закупено оборудване.
В средата на 2006 година започна да функционира "Център за социална рехабилитация и интеграция" на хора с увредено зрение на територията на Дома на културата на слепите. Посещава се от 40 човека с творчески заложби, разделени в 5 групи по интереси: народно пеене и обичаи, народни музикални инструменти; художествени песни и градски фолклор, есперанто и литература. През 2006 г. Центърът е финансиран със средства в размер на 3 178 лв., а през 2007 година е сключен договор на стойност 10 000 лв. 3-ма от общо 8 човека, заети в предоставянето на услугите са хора със зрителни увреждания.

Реализирани са и не малко културни дейности за хора със зрителни затруднения. В традиционни се превърнаха участията на групите към Дома на културата на слепите и сборна формация от СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" в концертни прояви.
Със средства от Социалната програма на община Варна за 2006 г. са закупени 40 броя народни носии за групата по народно пеене към Съюза на слепите в България - Районна организация Варна и фолклорна група "Цвете шарено" към Национална Асоциация на сляпоглухите - Районна организация Варна, съответно 29 бр. Тракийски дамски и мъжки костюми за Групата по народно пеене и 6 бр. Варненски дамски костюми и 6 бр. Северняшки мъжки костюми за фолклорна група "Цвете шарено". Стойността на покупката е 10 940 лв.
През 2006 г. са осигурени средства в размер на 3 000 лв. за отбелязване на 50-годишния юбилей на предприятието на слепите "УСПЕХ" - Варна.
С цел стимулиране на трудовата заетост на хората със зрителни затруднения, професионално ориентиране, развитие на собствен бизнес и активно поведение на пазара на труда, община Варна е финансирала няколко проекта, които са инициирани и са изпълнени от хора със зрителни затруднения:
1. Фондация "Съпричастие" през 2006 г. изпълни проект "Квалификация за трудова реализация", в който бе проведено обучение на незрящи за практикуване на професията "Търговия с финансови инструменти". От ангажираните 4 преподаватели 3-ма бяха с нарушено зрение, но с доказан опит в тази област. Стойност на проекта - 2 984 лв.
2. В друг проект на Фондация "Съпричастие" - "Надомна рехабилитация на хора с увреждания", за консултант и рехабилитатор бяха наети хора със сетивни увреждания. Стойност на проекта 3 000 лв.
3. От 2005 г. се провежда компютърно обучение на специален софтуер за деца и възрастни със зрителни затруднения. До този момент са обучени 17 възрастни и 12 младежи от СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов".

През 2007 г. са финансирани и се реализират още няколко проекта инициирани и изпълнявани от хора със зрителни затруднения:

1. "Незрящи музикални изпълнители от Варна на телевизионния екран и интернет", изпълняван от Съюз на слепите в България - Районна съюзна организация Варна. С осигурените средства в размер на 2 700 лв. ще бъдат направени студийни записи на 32-ма участници с увредено зрение в оркестър за народна музика, женски народен хор и група за градски песни. Ще бъдат заснети и разпространени и 3 броя телевизионни филми на DVD.
2. Провежда се и "Лятно училище за 20 зрително затруднени деца с множество увреждания в СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" Варна. По проект са осигурени средства за възнагражденията на преподавателите - 3 000 лв.
3. Чрез проект "Есперанто - подходящо средство за културна интеграция" са осигурени таксите за участие на 10 незрящи есперантисти в 73-ия Международен конгрес на слепите есперантисти в Курортен комплекс "Албена", който се проведе от 20 до 27 август със 110 делегати от 14 страни - 2 850 лв.
4. В проекта "Дами за интеграция" изпълняван от Фондация "Съпричастие" са включени 15 жени с художествени умения, с и без увреждания, - рисувано стъкло, рисувана коприна, ръчна бродерия, изработване на етнографски сувенири и театрални умения. художествено слово - 2 800 лв.

Все по-активно става участието на хората със зрителни затруднения в обществения живот и в социалната политика на община Варна. Със заповед на кмета на община Варна през 2004 г. е назначен "обществен защитник" /омбудсман/ за хората с увреждания и техните семейства.
От общо 42 организации, членуващи в Обществения съвет, 9 са на и за хора със зрителни затруднения и има подадени документи за членство на още 2 неправителствени организации.

Общо изразходени средства по Социалната програма на Община Варна за хора със зрителни затруднения за периода от 2003 г. до юли 2007 г. - 318 650 лв.

Общо средства за карти на незрящи:
2004 г. - 64 800 лв.;
2005 г. - 79 200 лв.;
2006 г. - 97 200 лв.;
2007 г. - 102 100 лв.
------------------------
                 343 300 лв. / за 4 години /

Веселина СТОИЛОВА, ВарнаНазад

Всички статии на Брой 09, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 год.
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
"Чете Олга Петрова"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолянската организация днес
Долни Дъбник, Самостоятелността е дар
Бургас, Слепи, Сляпоглухи и инвалиди покориха връх Амбарица
Пловдив, Достойни граждани на Европа
Варна
Русе, Благодарствен адрес
Тополовград, Центърът за социална рехабилитация и интеграция от 2003-та година служи на хората
Добрич, Специализиран превоз на хората с увреждания
Монтана, Дейността на организацията ни се възражда като птицата "Феникс"
Монтана, Социалната изолация на хората с увредено зрение в Монтана намалява
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Науката помага на слепите
Наказанието за лъжа
В помощ на пушачите
Истинският виновник
ЛЮБОПИТНО
Проектът на д-р Есперанто се тества вече 120 години!
ОБЩЕСТВО
Варна е българският социален Клондайк
Значителна международна проява на невиждащите есперантисти в България
Велико Търново, Извинителен адрес
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Австралийски изследователи тестват "бионично око"
Учени откриха връзка между цинка и дегенерацията на макулата
Солта е вредна за здравето на очите
Как да предпазим децата от късогледство?
ФЕСТИВАЛ
Кръстопът на музите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6