Брой 09, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Значителна международна проява на невиждащите есперантисти в България


За четвърти път у нас се провежда международен конгрес на слепите есперантисти. За първи път е през далечната 1963 г. в София, след това 1978 г. във Варна, през 2000 г. в Пловдив и тази година в курорта Албена.
От 21 до 27 август в международния курорт Албена, в къмпинга "Горска фея" се проведе 59 международен конгрес на слепите есперантисти. Участваха 112 есперантисти и техните придружители - представители на 12 страни. Между тях имаше и 10 млади участника. Основна тема на конгреса беше "Есперанто подходящо средство за културна интеграция на невиждащите хора".
Официалното откриване се състоя на 22 август в големия салон на културно-информационния център на курорта. Гости на конгреса бяха  председателят на ССБ Васил Долапчиев, секретарят на БЕС Марияна Евлогиева, председателят на националното читалище "Луи Брайл" Спас Карафезов. След изпълнението на националния химн председателят на международната лига на слепите есперантисти "ЛИБЕ" Неделка Лозаич /Сърбия/ откри конгреса и бе избрано конгресно ръководство: председател Владимир Желев, зам. председатели Отто Приц /Норвегия/ и Анатолий Масенко /Русия/, секретари Димо Димов и Наталия Касимова /Германия/. Гостите поднесоха приветствия. За изключителната заслуга на Долапчиев за оказаната всестранна помощ от страна на ССБ при подготовката и провеждането на конгреса, той единодушно бе обявен за почетен член на конгреса. Спас Карафезов награди с юбилейния златен медал на читалището международно известния незрящ деятел и член на международно есперантска академия Отто Приц за големия му принос към просветното дело на слепите. Конгресът получи поздравителни писма от председателя на НПК на слепите в България  Михаил Кърлин и председателя на дружеството на невиждащите есперантисти в Германия Теодор Шпекман.
По основната тема доклад представи Данчо Данчев. Бяха представени общо девет доклада и две съобщения. Най-голям интерес предизвикаха докладите на Н. Лозаич - "Есперанто - мост към националните култури", на Мариана Евлогиева "Какво могат да намерят слепите есперантисти в интернет". Неочакван интерес предизвика доклада на А. Сотиров "Моите балконски занимания за отглеждане на зеленчуци и грозде". От българска страна доклади представиха Спас Карафезов, Веселина Стоилова и Надежда Вълкова. Отто Приц направи съобщение и демонстрира прибор, произведен в Италия за брайлово обучение и забавни игри за слепи. Атила Варро /Унгария/ представи компютърна програма на есперанто за слепи.
Културната програма бе наситена и разнообразна. Освен традиционната опознавателна вечер, която се проведе в ресторанта на къмпинга и интернационалната вечер,  където много от участниците в конгреса демонстрираха своите таланти, бе организирана и вечер "100 години есперанто сред слепите в България". Обявени бяха резултатите от международен литературен конкурс, а по случай юбилея бе представен и компилиран от АНЕБ диск с песни на есперантски изпълнители и български певци.  
Ангел Сотиров организира блиц викторина "Какво знаете за есперантското движение".
В националната вечер с голям успех се представиха народният оркестър и солистите към културния дом на РСО на слепите Варна.
За първи път в нашите конгреси по инициатива на Радка Стоянова на прощалната тържествена вечер в ресторанта на къмпинга се проведе младежки конкурс "Мис и мистър есперанто". За мис есперанто бе избрана Бранка Пешич, студентка от Сърбия, а за мистър есперанто - Диян Николов от Разград. Бяха проведени две полудневни екскурзии с посещение на културно-исторически обекти около Балчик и във Варна. Проведоха се две заседания на асамблеята на ЛИБЕ, където се обсъждаха организационни проблеми. Не бе решено къде да бъде следващият конгрес. Голяма е вероятността да се проведе в Хърватска.
Организаторите на конгреса - УС на АНЕБ  и конгресния комитет Владимир Желев, Димо Димов, Веселина Стоилова, Радка Стоянова, Керанка Милушева, Етиен Тодоров, Стоян Минчев и Данчо Данчев положиха много усилия и труд за подготовката и провеждането на тази значителна международна проява у нас, но нейното осъществяване не би било възможно без помощта на ЛИБЕ и на ССБ, който може определено да се счита  за съорганизатор и на четирите конгреса. На фондация "Евиденте", на фондация "Съпричастие", на фондация "Рехаблитация на слепите" която ни помогна в един изключително труден момент, на община Варна. На всички тях най-голяма благодарност!
Благодарности и към нашите съидейници, които активно ни помогнаха и сътрудничиха: Фани Михайлова, Стефка Стойчева, Ева Бояджиева от Пловдив, Мариана Евлогиева от София, Иванка Стоянова, София Цветкова, Добринка Трънкова от Варна и Радка Стоянова от Разград. Специална благодарност и на писателката есперантистка Елена Попова от Добрич, която предостави 110 екземпляра от своята книга "Патето пътешественик" на есперанто за подарък на участниците в конгреса.
От страна на всички участници в конгреса изразяваме благодарност и на хората от здравно туристически център "Неда" с президент Надежда Вълкова, които ни осигуриха при изгодни условия прекрасна база. Благодарим и на персонала на къмпинга от управителя до камериерките, които през цялото време с изключително внимание ни осигуряваха отлични условия за ползотворна работа и приятна почивка.
Като на всички конгреси и тук се срещнаха стари приятели, създадоха се нови приятелства, проведоха се много неформални разговори и срещи в обичайната задушевна есперантска атмосфера. На официалното закриване и на тържествената прощална вечер хората си размениха сувенири за спомен и пожелания за нови срещи, чуждестранните ни гости си тръгваха със спомени за приятни преживявания, за българското гостоприемство и красотите на нашата страна.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 год.
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
"Чете Олга Петрова"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолянската организация днес
Долни Дъбник, Самостоятелността е дар
Бургас, Слепи, Сляпоглухи и инвалиди покориха връх Амбарица
Пловдив, Достойни граждани на Европа
Варна
Русе, Благодарствен адрес
Тополовград, Центърът за социална рехабилитация и интеграция от 2003-та година служи на хората
Добрич, Специализиран превоз на хората с увреждания
Монтана, Дейността на организацията ни се възражда като птицата "Феникс"
Монтана, Социалната изолация на хората с увредено зрение в Монтана намалява
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Науката помага на слепите
Наказанието за лъжа
В помощ на пушачите
Истинският виновник
ЛЮБОПИТНО
Проектът на д-р Есперанто се тества вече 120 години!
ОБЩЕСТВО
Варна е българският социален Клондайк
Значителна международна проява на невиждащите есперантисти в България
Велико Търново, Извинителен адрес
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Австралийски изследователи тестват "бионично око"
Учени откриха връзка между цинка и дегенерацията на макулата
Солта е вредна за здравето на очите
Как да предпазим децата от късогледство?
ФЕСТИВАЛ
Кръстопът на музите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6