Брой 09, 2007

Тема: ЛЮБОПИТНО

Проектът на д-р Есперанто се тества вече 120 години!


Август 1887 година. Варшава.
В дома на очния лекар Лудвиг-Лазар Заменхоф влиза висок елегантен млад човек с остри черти на лицето.
- Вие ли сте доктор Заменхоф? - попита той домакина.
- Аз съм - отговаря неспокойно Заменхоф.
Пристигналият оглежда недоверчиво бедно облечения лекар и след като бързо се ориентира в обстановката казва учтиво:
- Поздравявам ви, драги Маестро.
- Аз също ви поздравявам, драги господине! - отговаря смутено д-р Заменхоф.
Разговорът се води не на полски, а на изкуствено създадения език есперанто. Разговорът е между неговия създател д-р Заменхоф и Антони Грабовски - инженер химик по професия, лингвист и литератор по призвание, владеещ дузина чужди езици, бъдещия преводач на "Пан Тадеуш" на есперанто. Звучи за първи път езикът, на който след години ще заговорят хиляди хора.
Есперанто е наименованието на един от стотиците проекти (над 900 според немския езиковед Детлеф Бланке) за изкуствен международен език, който издържа успешно проверката на времето.
През 1887 г. руският евреин, очният лекар Лудвиг-Лазар Заменхоф публикува своя проект за изкуствен международен помощен език със заглавие "Международный язык". Както се вижда от наименованието на брошурата, тя е на руски език. Бялисток, родният град на Заменхоф,  тогава е в рамките на руската империя и официалният език естествено е руски. 
Кое е накарало окулистът Заменхоф да се втурне в лингвистичното поприще и да създаде поредния проект за изкуствен международен език?
Предполага се, че една от най-вероятните причини за неговия лингвистичен порив са междуетническите търкания в град Бялисток, където живее д-р Есперанто (така е обозначен авторът на проекта в първата му публикация). В този неголям град живеят поляци, литовци, руси и евреи и за съжаление взаимоотношенията между тях не са били особено добри.
Офталмологът Заменхоф, може би малко утопично и наивно, е склонен да обяснява нетолерантните взаимоотношения между споменатите етноси с езиковите им различия. Той вярвал силно, че ако неговите съграждани ползват един общ език, неутрален в национално отношение, ще бъдат по-малко подозрителни и враждебни един към друг. И както заяви проф. Ренато Корсети - председателят на Световния есперантски съюз, в своето поздравително слово пред научната конференция, проведена на 3-ти юни в Карлово по случай 100-годишния юбилей на Българския есперантски съюз,: "Не е случайно, че есперанто се ражда преди 120 години. Това е резултат от надеждата на хората за една по-голяма справедливост."
Проектът на д-р Заменхоф се състои от 16 правила и речник от около 900 думи предимно от латински произход и от международната лексика. Есперанто фактически е станал известен на някои представители на международната общност в последното десетилетие на XІX век, когато се публикуват първите учебници за неговото изучаване.       
Малко преди избухването на Първата световна война (1914) се появяват първите хубави преводи на есперанто на прочути класически произведения, расте броят на талантливо написаните оригинални творби, поражда се интерес в интелектуалните среди на учените лингвисти, философите, ръководителите на научни институти и др.
120 години този език се изпробва в различни отрасли на човешката дейност - наука, политика, икономика, международен туризъм, изкуство, учебно дело, използва се на международни срещи, конференции, конгреси, симпозиуми, фестивали и пр.
Най-после човечеството разполага с един език, който е неутрален в национално отношение. Мечтата на много видни учени като Рене Декарт, Готфрид Лайбниц, Ян Коменски и други е осъществена!
С опростена граматика, с речников фонд, включващ много думи от международната лексика, той е лесен и достъпен за изучаване. Докато за овладяването на един чужд език са нужни няколко години упорит труд, за усвояването на есперанто се смята, че са достатъчни само няколко седмици.
С негова помощ, без да е полиглот, човек може да общува непосредствено (писмено и устно) с хора от десетки националности. Видният български учен проф. Иван Шишманов (с изключителни заслуги за създаването на първото българско училище за слепи) е ревностен привърженик и пропагандатор на есперанто, нарича го "латинския език на демокрацията". Негови привърженици има почти във всяко кътче на земното кълбо (в 119 страни според годишника на световната есперантска асоциация). На есперанто се издават десетки вестници и списания, преводна и оригинална литература. Твърде любопитен факт за нашите читатели може би ще бъде да узнаят, че поемата "Септември" на Гео Милев и Романът "Под игото" на Иван Вазов са преведени на японски и китайски от техните есперантски версии. Свои емисии на есперанто излъчват няколко национални радиостанции - в Китай, Полша, Австрия и др.
Може да се твърди доста убедено, че най-интересният лингвистичен експеримент изглежда твърде успешен. Показателна в това отношение е положителната оценка за ролята на есперанто от такава международна организация като ЮНЕСКО, която признава неговото значение за културата и туризма.
Според проф. Корсети есперанто не е само европейски, а и световен феномен. Италианският професор признава, че сега в Европа интересът към есперанто е слаб - изучава се само по интернет, докато в другите континенти -Южна Америка, Африка и Азия, има много хора, които желаят да изучават есперанто. Масово есперанто се изучава в Бразилия и Китай. В Китай, твърди проф. Корсети, се смята, че есперанто е езикът на новото хилядолетие.
Разбира се, има и критици на този език. Есперанто и неговите привърженици са упреквани, че те потискат езиковото многообразие и любопитствата към културата на другите народи, че налагат специфичен езиков "империализъм". Изглежда в нашия противоречив свят е нормално да има и такива становища..
Международният език есперанто доказа правото си на съществуване, правото си на употреба в международните взаимоотношения. И според споменатия по-горе Ренато Корсети, без да се изключват разбираемите негови пристрастия, "есперанто прогресира и се чувства по-добре, отколкото преди 50 години!".
Вече 120 години този език живее, развива се и се усъвършенства. Проектът на д-р Заменхоф изглежда успешно издържа проверката на времето.

Ангел СОТИРОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 год.
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
"Чете Олга Петрова"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолянската организация днес
Долни Дъбник, Самостоятелността е дар
Бургас, Слепи, Сляпоглухи и инвалиди покориха връх Амбарица
Пловдив, Достойни граждани на Европа
Варна
Русе, Благодарствен адрес
Тополовград, Центърът за социална рехабилитация и интеграция от 2003-та година служи на хората
Добрич, Специализиран превоз на хората с увреждания
Монтана, Дейността на организацията ни се възражда като птицата "Феникс"
Монтана, Социалната изолация на хората с увредено зрение в Монтана намалява
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Науката помага на слепите
Наказанието за лъжа
В помощ на пушачите
Истинският виновник
ЛЮБОПИТНО
Проектът на д-р Есперанто се тества вече 120 години!
ОБЩЕСТВО
Варна е българският социален Клондайк
Значителна международна проява на невиждащите есперантисти в България
Велико Търново, Извинителен адрес
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Австралийски изследователи тестват "бионично око"
Учени откриха връзка между цинка и дегенерацията на макулата
Солта е вредна за здравето на очите
Как да предпазим децата от късогледство?
ФЕСТИВАЛ
Кръстопът на музите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6