Брой 09, 2007

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Тополовград, Центърът за социална рехабилитация и интеграция от 2003-та година служи на хората


Една от добрите придобивки за Тополовград е Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). За по-подробна информация за работата на центъра се обърнах към неговата директорка Красимира Узунова. Ето какво сподели тя:
- Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит през 2003 година и за периода на своето съществуване сме се ръководили в работата си от една основна цел - стремеж към създаване на навици, умения и нагласи у хората с увреждания за водене на пълноценен живот и справяне с трудностите в ежедневието.
Работим в три основни направления:
- зрителна рехабилитация;
- двигателна рехабилитация;
- социална работа.
През 2003 г. служителите на ЦСРИ, съвместно с тогавашната Първична организация на Съюза на слепите в България (понастоящем Териториална организация на ССБ) поставят началото на работата с хора със зрителни увреждания, която в общи линии включва:
- Брайлова грамотност - изучаване на азбуката на незрящите, четене и писане с помощта на Брайлова машина и плоча;
- Мобилност и ориентиране - справяне с придвижване в малко и голямо пространство, с или без придружител, както и изучаване на определени маршрути и боравене с бял бастун;
- Полезни умения - за задоволяване на общообразователни, ежедневни и социални потребности на хората със зрителни увреждания;
- Занимателна терапия - навици за осмисляне на свободното време, културни мероприятия, беседи и занимателни игри, честване на празници и рождени дни и др.
- Зрителна рехабилитация - в помощ на лицата с остатъчно зрение с цел съхраняването му за максимално дълъг период чрез специализирани занятия и упражнения с различни четивни техники, използване на оптични средства и така наречената закрита телевизия;
- Компютърна грамотност за незрящи - все още неразвита услуга, поради проблеми от организационен характер, която в рамките на месец предвиждаме да функционира пълноценно.
- Двигателната рехабилитация и физиотерапия.
През втората половина на 2006 г. разширихме дейността на ЦСРИ, като обхванахме лицата с физически увреждания и ограничена подвижност. За тази цел увеличихме персонала от 4 на 6 щатни бройки. За около месец оборудвахме зала за двигателна рехабилитация и физиотерапия с първоначално необходимите уреди и апаратура за провеждане на процедурите.
Два пъти месечно лекар - специалист по физиотерапия и рехабилитация от МБАЛ "Ст. Киркович" - гр. Стара Загора извършва прегледи на записаните предварително лица с увреждания при нас и назначава необходимите рехабилитационни процедури. За осъществяването им се грижи рехабилитатор, който на този етап заема щатна бройка към ЦСРИ, поради липсата на други специалисти в община Тополовград. 
Социалната дейност включва работата по индивидуални социални програми с оглед степента на увреждане, уменията и потребностите на всяко лице.
Особено внимание отделяме на работата със семействата и близките. Специалистите осъществяват домашни посещения по предварително изготвен график, съобразно желанията и потребностите на лицата. По този начин осигуряваме достъпност на услугите за тежкоболните хора.
Връзки с обществеността:
Това направление е свързано с информиране на населението в нашата община за проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства. Посещаваме и сме посещавани от колеги от Центрове за социална рехабилитация и интеграция от Южна България с цел обмяна на опит и идеи.
Имаме разработена програма за обучение на доброволци, която е пряко свързана с предоставяне на социални услуги в общината.
Организираме срещи и дискусии по проблеми, касаещи хората с увреждания с различни специалности.
Стараем се да работим в тясно сътрудничество с местните неправителствени организации - ТСО на ССБ, СИБ и СДБ.
Подготвяме и разпространяваме материали, популяризиращи дейността на ЦСРИ.
В много скоро време ще разполагаме с два нови апарата за физиотерапия, като по този начин ще обхванем рехабилитацията на по-широк кръг от заболявания и ще бъдем полезни на повече хора.
Обмисляме и разработването на нов вид дейности, свързани с превенция на подрастващите.
Както всяка една професия, така и нашата си има своите специфични особености.
Работейки в сферата на социалните услуги и имайки предвид нагласите и психологическите особености на хората с увреждания, се стараем максимално да компенсираме конкретните дефицити, породени от съществуващото заболяване и по този начин да осигурим реализация на пълния индивидуален капацитет на всеки човек.

Янчо МИЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонамент 2008 год.
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
"Чете Олга Петрова"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолянската организация днес
Долни Дъбник, Самостоятелността е дар
Бургас, Слепи, Сляпоглухи и инвалиди покориха връх Амбарица
Пловдив, Достойни граждани на Европа
Варна
Русе, Благодарствен адрес
Тополовград, Центърът за социална рехабилитация и интеграция от 2003-та година служи на хората
Добрич, Специализиран превоз на хората с увреждания
Монтана, Дейността на организацията ни се възражда като птицата "Феникс"
Монтана, Социалната изолация на хората с увредено зрение в Монтана намалява
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Науката помага на слепите
Наказанието за лъжа
В помощ на пушачите
Истинският виновник
ЛЮБОПИТНО
Проектът на д-р Есперанто се тества вече 120 години!
ОБЩЕСТВО
Варна е българският социален Клондайк
Значителна международна проява на невиждащите есперантисти в България
Велико Търново, Извинителен адрес
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Австралийски изследователи тестват "бионично око"
Учени откриха връзка между цинка и дегенерацията на макулата
Солта е вредна за здравето на очите
Как да предпазим децата от късогледство?
ФЕСТИВАЛ
Кръстопът на музите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6