Брой 09, 2016

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 26 юли новоизбраният Управителен съвет на ССБ проведе първото си за този мандат заседание в съюзната почивна станция "Поп Харитон" - Дряново.
Както знаете, съставът на управителния орган е леко променен след избора на Иван Янев и Донко Ангелов на местата на Любомирка Лазарова и Мария Картулева. На първото си заседание членовете не бяха в пълен състав, присъстваха 10 от тях поради летния отпускарски сезон, но въпреки това работата им протече гладко и доста конструктивно, тъй като на дневен ред стояха някои въпроси, нетърпящи отлагане.
Междувременно г-н Донко Ангелов, който единствен не успя да вземе пряко участие в обсъжданията, бе дал предварително писмено становище по всички въпроси.
По предложение на председателя Васил Долапчиев членовете на УС започнаха с обсъждането на по-важните и ключови въпроси, изискващи повече време и концентрация.
По финансовия отчет на ССБ за първото тримесечие от 2016 възникнаха някои въпроси от страна на Борислав Лазаров. Единият от тях беше свързан с приходната част на бюджета на съюза и все още неиздължена сума от 10 000 лв. от страна на Холдинга. Председателят разясни, че в момента Холдингът е натоварен с множество плащания като данък сгради и такса смет на различни производствени обекти в страната, и че този въпрос не представлява проблем за момента, тъй като двамата с управителя на холдинга г-н Шекеров са в непрестанен диалог и решават всеки възникнал проблем в оперативен порядък.
Към казаното г-н Долапчиев добави, че междувременно са възникнали някои непредвидени разходи като необходимостта от финансиране на големи мероприятия - провеждането на Националното общо събрание, участието на националния ни отбор по шахмат в Полша, световното първенство по шахмат в Румъния, доплащане на необходимите суми по проекти, свързани със спортни мероприятия в Шумен, с цел да се даде възможност за участие на повече незрящи в тях и така нататък. Въпреки това, Съюзът успя да поеме тези непредвидени разходи и да реализира едни твърде сериозни мероприятия, и като цяло се справи добре с управлението на финансите си дори за първото полугодие.
Отчетът бе приет без повече коментари и членовете на управителния съвет преминаха към разглеждането на финансовия отчет на холдинга за първото тримесечие от 2016 г.
Отбелязани бяха някои много добри тенденции в производството на предприятията в София и Шумен, както и в плевенското предприятие, в сравнение с предходните години. Проблемите продължават във Варна, където са били предприети крути мерки за оптимизирането на производството и стабилизирането на финансовото състояние на предприятието, където и персоналът е максимално редуциран.
Истината обаче е, че във Варна вече практически няма производство поради крайно остарелия машинен парк, слабата реализация на продукцията и сериозната конкуренция от западноевропейски водещи компании в производството на ел. изделия. Добавяйки към цялостната картина евтините и с по-ниско качество изделия от Турция и Китай, реализацията на нашите изделия на пазара тотално загива. Според предварителните разчети реален резултат от всички предприети мерки може да се очаква едва през последното тримесечие на годината. Отчетено бе, че въпреки сливането на дряновското и варненското предприятие и въпреки прогнозните разчети на база това сливане, пазарите рязко паднаха и в момента общата печалба не може да покрие предишните печалби на двете предприятия поотделно. Въпреки че бяха установени контакти с нови клиенти и въпреки огромните усилия, които полага управителят Ваньо Калинов, практически е невъзможно да се реализират изделия отпреди няколко десетилетия. По думите на г-н Долапчиев управителят на варненското ни предприятие се е справил блестящо, показвайки висок професионализъм при освежаването на производството и вземането на отговорни административни решения. За съжаление обаче тези изделия вече не се търсят и не могат да се пласират на пазара.
Тук г-н Тодор Радев постави многократно поставяния в годините глобален въпрос за съществуването на стопанската дейност на Съюза. И както се е обсъждало през последните години - явно нещата ще бъдат оставени на естествения си ход, защото малко вероятно е някога да се стигне до кардиналното решение стопанската дейност на ССБ да бъде окончателно закрита. Проблемът ще бъде тема на сериозни дебати и през този петгодишен мандат.
Отчетът беше приет и се премина към разглеждането на въпроса за покупка на терен, разположен непосредствено зад хотел "Релакс" в Шипковски минерални бани.
В докладната записка от Васил Долапчиев до членовете на управителния съвет сериозно е обоснована необходимостта от разширяване на площта на рехабилитационната база, за да отговаря напълно на съвременните изисквания. Визирани са разширения на ресторанта, терасата и балнеолечебния център, както и изграждането на многофункционална зала. Това може да се извърши чрез отделни проекти, средства, акумулирани от дейността на базата, както и при необходимост с финансова помощ от Съюза след съответно решение на УС.
Междувременно съседният на нашия имот парцел от южната страна е бил обявен за продажба още преди 6-7 години. Той би могъл да послужи за разширяването на комплекса и увеличаването на предлаганите в него услуги.
Имотът е с площ 4135 квадратни метра и в него има каптаж за питейна вода с добър дебит. Първа инвестиционна банка, пред която той е ипотекиран като обезпечение по кредит, е провела 4 неуспешни търга за неговата продажба. Последната тръжна цена преди 10 месеца е била 23 500 лева. Тъй като имотът е на физическо лице, не се начислява ДДС. Новата му цена ще бъде определена от вещо лице. От направеното проучване става ясно, че предстои нов търг през месеците август или септември, на който ще бъде обявена новата тръжна цена, представляваща 75% от определената от вещото лице.
Евентуално закупената земя може да бъде използвана за изграждане на басейн, който да бъде закрит с цел увеличаване на времето за използване, поетапно построяване на 10-20 модерни бунгала за увеличаване на легловата база и предлагане на по-висока категория удобства, както и изграждане на зона за отдих и атракции.
На проведена на 5 юли среща с кмета на община Троян са обсъдени перспективите за бъдещото развитие на курорта Шипковски минерални бани. По време на разговора са били представени много идеи за проекти и развитие на района и съвсем реално е в близко бъдеще той да се превърне в привлекателен туристически обект и желана дестинация за отдих.
Всички членове на управителния съвет се изказаха, а после и гласуваха в подкрепа на предложението Съюзът на слепите в България да вземе участие в търга за парцела и с това дадоха зелена светлина на бъдещото развитие на хотел "Релакс".
Съгласно решение на управителния съвет от предишния му мандат е започнато проучване за пълноценно усвояване и развиване на терена в Обзор, където се намира хотел "Хоризонт". В резултат от това се роди определена концепция, съгласувана с архитект Йотов, управителя на хотел "Хоризонт", собствениците по съседство на нашата територия. На вниманието на управителния съвет бяха предложени два варианта за пълноценно усвояването на терена с площ 6,5 декара. Беше предоставен груб триизмерен макет на всеки един от двата проекта, направени от архитект Йотов, като основното в тях е построяването и разработването на търговската част, намираща се в северна посока от сградата на хотела. И двата проекта включват тотална реконструкция на хотелската част и изграждането на ресторант, но в различни конфигурации. Обсъжданията протичаха с уговорката, че реконструкциите ще се извършват в един дълъг времеви диапазон, а решението ще се вземе, за да се урегулира теренът и това да бъде подкрепено с готов архитектурен проект.
От предложените два варианта управителния съвет се спря на втория - предвиждащ пълно събаряне на хотелската част и изграждане на нов хотел. За да не се всява паника сред читателите, отново наблягам на факта, че проектирането се замисля в една много далечна перспектива и работата по усвояването на територията е в процес на проучване и дообсъждане.
Първоначално ще се пристъпи към построяването на търговската част, като идеята е да бъде изграден модерен и привлекателен търговски обект, който да се отдава под наем на търговци, а под него евентуално да се изгради подземен гараж, тъй като според архитект Йотов надморската височина напълно го позволява.
За пореден път бе поставен въпросът - социална политика за незрящите или реален туризъм, на което председателят отговори, че целта е двете дейности да се съчетават. Идеята е приходите от търговските обекти да покриват разликата между реалната цена за почивка и преференциалните цени, които заплащат членовете на Съюза.
Резонно Иван Янев попита каква е ценовата и времевата рамка за изпълнение на проекта и съответно за степента на риск. Тъй като всички членове на УС се придържаха към проектен вариант 2, ще се спра на разясненията, дадени от архитект Йотов само по него.
Този вариант предвижда пеобразно застрояване на терена, включващо изцяло нов строеж на хотел и търговски център. Тъй като по отношение на градоустройствения план Съюзът има право на такъв строеж, според г-н Йотов е разумно да се възползваме и да получим такова разрешение, за да може при подходящ случай да се възползваме от него в перспектива. Във финансово отношение вторият вариант е на по-ниска стойност, защото в него не е предвидено подземно строителство. Такова може да се проектира по допълнително възлагане. Предвидените в този вариант магазини са с около 12 по-малко, а застроената площ с 61 квадратни метра по-редуцирана в сравнение с другия проектен вариант. Много по-малка е и откритата площ за атракциони.
Разясненията на архитект Йотов бяха много обстойни и подробни и донякъде удовлетвориха интереса на г-н Янев. След кратки обсъждания, тъй като предварително бяха запознати и с двата варианта на проект, членовете на УС приеха втория от тях, като за начало акцентът ще бъде върху застрояването на търговската част от терена. Относно строителството на нов хотел - това е въпрос на едно много далечно бъдеще.
Като следваща точка от дневния ред членовете на УС разгледаха докладна записка от управителя на плевенското предприятие инж. Павлин Ангелов във връзка с инвестиционен проект, увеличаващ производителността на наличното оборудване с цел компенсиране на големия недостиг на оборотни средства.
Наред с подробните технически и технологични пояснения г-н Ангелов описа текущото състояние на предприятието от гледна точка на производството и реализацията:
"От месец октомври на текущата година до април на следващата година (общо 7 месеца) предприятието работи основно за склад до изчерпване на оборотния ресурс. Търсенето на капачки "Туист оф" и реализацията през този период е много слаба. От месец май до септември предприятието работи денонощно и ръководството е в невъзможност да удовлетвори лавинообразно и често хаотично нарастващите поръчки. През този период не можем осигурим необходимите ни допълнителни екипи, поради факта че работниците трябва да бъдат назначени само за 5 месеца.
Трябва да отбележа, че от много години срещам голяма трудност с кадровото окомплектоване на екипите. Необходимо е работниците да имат добра техническа квалификация, нагласа за трисменен режим на работа, включително събота и неделя, и същевременно да получават трудово възнаграждение чувствително по-ниско от средното за бранша "Производство на метален амбалаж".
Проучвайки възможностите за увеличаване на производството през натоварения период май - септември, ръководството на дружеството е влязло в контакт с производители на производствено оборудване - високопроизводителна преса и пастиращ автомат. Получена е оферта от китайската фирма "Golden Еagle" - производител на преси от ново поколение, които имат сериозно предимство пред пресите, с които предприятието работи в момента. Срокът за изработването на инструмента е 3 месеца, а цената, посочена в офертата, е 295 хил. долара без ДДС. При проучването за "пастирка" ръководството на дружеството се е спряло на високопроизводителен модул за полагане на пластизол, офериран от американската фирма "Custom Machine Corporation”, с минимален капацитет на производителност 900 капачки в минута. Срокът на производство е 3-4 месеца, а цената – 260 хил. долара.
След направените проучвания се оказва, че единственият вариант да се реализира тази инвестиция е да се осигури значително финансиране чрез проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - процедура "Енергийна ефективност в малки и средни предприятия". Ръководството на дружеството се обръща към няколко консултантски фирми. Най-добри условия предлага фирмата "ФИН-СПРЕД" ЕООД, доказала себе си през последните 10 години като една от добрите в областта на проучването на източници за финансиране, подготовката и управлението на проекти, осигуряването на професионални проектантски, юридически и експертни услуги. В течение на преговорите с фирмите-производители обаче има възможност за договаряне на по-добри цени.
Проектното предложение е ефективно в две направления - икономически ефект във вид на икономия от 50-60 хил. лв. годишно, както и неикономически ефект - повишаване на възможността за производство и реализация през активния сезон и увеличаване на търговските партньори, както и повишаване на качеството на продукцията.
В тази връзка предложението на г-н Ангелов бе управителният съвет да даде съгласие за сключване на лизингов договор за покупката на портална преса, пастиращо устройство, и изработване на четиригнездов инструмент за капачки "Туист оф" на стойност 1 029 000 лева без включен ДДС.
В устното си пояснение пред членовете на управителния съвет г-н Ангелов отново декларира прецизността на предварителните разчети и увереността си в успеха на начинанието. На опасенията, изказани от г-н Тодор Радев, за евентуални финансови загуби в случай на провал г-н Ангелов отговори, че залог пред лизинговата компания ще бъдат самите машини и по този начин дружеството не би било ощетено дори в случай на неуспех.
60 процента от финансирането се очаква да постъпи от европейския проект, а останалите 40% от лизинговата компания, чиято собственост ще са машините до приключването на плащанията. Целият успех на начинанието зависи изцяло от това дали ще бъде спечелен проектът. В случай на одобрение инвестицията ще донесе големи ползи на дружеството, в обратния случай - Съюзът не губи нищо, тъй като не залага пред лизинговата компания каквото и да е свое движимо или недвижимо имущество.
Управителният съвет даде съгласието си за сключване на договора за лизинг.
Членовете на управителния съвет бяха запознати и с предприетите мерки за стабилизирането на варненското предприятие.
През май тази година бе издадена заповед от ръководството на Холдинга за извършване на пълно проучване на всички производствени разходи в поделението във Варна, като особено внимание се обърне на разходите за труд и изпълнението на трудовите и производствени норми. На тази база бе извършен задълбочен анализ от страна на ръководството на клон Варна и бяха разработени три варианта за оптимизация на заетия персонал и съответните разходи за заплати и осигуровки. След обсъждането на възможните варианти и очаквания ефект от тези мероприятия в края на месеца бе издадена нова заповед, даваща ход на действията на ръководството на поделението за намаляване на числеността на персонала и съответно на разходите за труд с 28%, и постигане на намаление минимум със 7000 лв. месечно. Предвид това се пристъпи към освобождаването на деветима (предимно в пенсионна възраст) в механичния цех, началник-производство, в администрацията, в монтажния цех, а двама души преминаха на половин работен ден, като заетият персонал се редуцира на 28 човека.
С предприетите и описани по-горе мерки за оптимизиране на числеността на персонала и намаляването на разходите за труд в предприятието във Варна ръководството на Холдинга счита, че от една страна ще се преустанови непрекъснатото и в не малко случаи неоснователно нарастване на персонала, наблюдавано в последните две години. От друга страна ще се даде шанс на ръководството на предприятието да подобри ефективността и натовареността на персонала, а оттам да подобри икономическите показатели и крайния финансов резултат на производствената дейност в близките няколко месеца.
Управителният съвет на ССБ прие предприетите мерки и пристъпи към обсъждането на постъпила молба от русенска фирма, която желае да стане асоцииран член на ССБ. В лицето на това малко предприятие организацията би спечелила бъдещ партньор на регионално ниво с цел евентуално трудоустрояване на наши членове. Годишният членски внос за специализирани предприятия е в размер на минималната работна заплата за страната. Затова със седем гласа "за" и четири "въздържали се" молбата бе удовлетворена.
Бе разгледана и постъпила молба от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България за намаляване на годишния им членски внос като асоцииран член. За неправителствени организации, асоциации и фондации той е в размер на 50 лева. Молбата на АНЕБ е размерът му за тях да е 20 лева. Управителният съвет прецени, че подобно решение трябва да се вземе кардинално и в случай на намаляване на членския внос за тази категория асоциирани членове - то трябва да се отнася за всички. Молбата бе отхвърлена с аргумента, че сумата от 50 лв. за година е незначителна за която и да било организация, тъй като, разпределена по месеци, тя съставлява по-малко от 4,50 лв. месечно.
Предвиденото в дневния ред обсъждане на бъдещата работа на управителния съвет бе отложено за следващо заседание поради изключителната си важност и твърде напредналото време.
Така приключи първото за настоящия мандат заседание на Управителния съвет на ССБ. Надяваме се в обновен състав той да работи ефективно, а всеки един от членовете му да решава съдбата на Съюза мъдро и по съвест.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6