Брой 09, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"


Мисията на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" е да подпомага образованието, културния и социалния живот на хората с нарушено зрение. Вече близо 90 години, от създаването си досега, читалището е средище на културния живот на незрящите в България.
Националното читалище на слепите популяризира творчеството на незрящи творци в областта на литературата, музиката, изкуството. В същото време читалището подкрепя незрящите ученици и студенти, като им предоставя необходимата текстова информация като електронни и брайлови книги.
От 1992 г. служителите на читалището разработват и реализират проекти, насочени към интегрирането на незрящите творци в културния и социалния живот на обществото. Някои от проектите осигуряват възможности за закупуване на ново оборудване и обзавеждане за подобряване на качеството на работата и прилагане на най-новите технологии.
През юли тази година Читалището успешно изпълни поредния си проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България". Проектът е финансиран от Фонд "Социална закрила". По него беше закупено обзавеждане и оборудване на стойност 21 799 лв., от които 90% осигури фонд "Социална закрила", а останалите 10% бяха собствен принос на Читалището.
Основните закупени активи са: 80-клетков брайлов дисплей, 2 компютъра, висококачествен фотоапарат, стелажи, ергономични и посетителски столове.
Благодарение на осъществения проект ще се подобри качеството на предлаганите от Читалището услуги и ще се улесни работата на служителите. Екипът на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" ще продължи и в бъдеще да разработва и изпълнява подобни проекти.

Иван ДОБРОВОЛОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6