Брой 09, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

"Да докоснеш изкуството"


Приключи изпълнението на дейностите по проект "Да докоснеш изкуството" на фондация "Съпричастие", финансиран от Фонд "Култура", община Варна. Проектът се изпълнява в партньорство с Регионален исторически музей - Варна и СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна.
Фондация "Съпричастие" е учредена на 25 април 2000 г. във Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. фондация "Съпричастие" е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инициатор за разрешаване на специфичните проблеми на тази общност.
Основна цел на проекта е осигуряването на достъп на незрящите до културно-историческото наследство на Варна и повишаване на атрактивността на града като туристическа дестинация за хората с нарушено зрение.
За постигането на тази цел фондация "Съпричастие" в партньорство с Регионален исторически музей - Варна и СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна разработи и отпечата 5 албума, съдържащи някои от най-характерните експонати от подразделенията на РИМ. Това бе постигнато чрез осъществяване на срещи между екипите на партньорите, закупуване и доставяне на подходящи материали за изработване на албумите, заснемане на съответните експонати, изработване на графики на експонатите от художник, който ги адаптира за релефно отпечатване, печат и окомплектоване на албумите от екипа от СОУДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", тестване на албумите от хора с увредено зрение.
В резултат на дейностите по проекта бяха създадени 5 албума за различните отдели на РИМ, които съдържат информация за съответния музей, снимки на експонатите, релефни изображения, уголемен текст с информация за всеки експонат и текст на брайл. Екземпляри от изготвените албуми ще бъдат предоставени на РИМ, СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов" и ЦСРИ, който се управлява от фондация "Съпричастие".
По този начин се въвежда една иновативна практика за България за осигуряване на достъп до част от културно-историческото наследство на Варна за хора с увредено зрение, които обичайно не могат да докоснат експонатите в музеите и храмовете, тъй като те са разположени зад витрини и незрящите могат да разчитат само на описанието, което получават от екскурзоводите и придружителите си. Чрез създадените по този проект албуми хората с нарушено зрение ще могат самостоятелно да придобият известна представа за съдържанието на музейните експозиции, сами да възприемат отделните експонати и да се докоснат до красотата и изкуството. Така Варна може да се превърне в привлекателен център за хората със специфични възможности, ще се издигне до нивото на големите европейски градове, осигуряващи подходящ достъп до своите забележителности за хората с увреждания, и ще се създадат условия за разширяване на социалния туризъм.

Веселина СТОИЛОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6