Брой 09, 2016

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Русе


На 12 юли 2016 година в офиса на РСО Русе се проведе конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт. В него взеха участие седем незрящи, които бяха разделени в две групи - на придобили брайловата си грамотност в училищата за деца с нарушено зрение и на по-късно овладели брайловото писмо.
Получи се следното класиране - в първата група на първо място се изкачи Веселина Христова, на второ - Борислав Йосифов, на трето - Румен Рачев, и на четвърто - Марийка Крумова.
Във втората група първото място бе за Деян Николов, второто за Йордан Ташков и третото за Валентин Данев.
Конкурсът се проведе от жури в състав: председател Ганчо Пенев и членове - Хатче Захирова и Росица Маринова. Мероприятието завърши със скромен обяд.Назад

Всички статии на Брой 09, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Плевен
Русе
Добрич
Свищов
Монтана
Петрич
Шумен
София
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Нов пробив в лечението със стволови клетки
Обнадеждаващ метод за лечение на пигментен ретинит
ПРОЕКТИ
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" изпълни проект "Инвестиция за единствената специфична библиотека в България"
"Да докоснеш изкуството"
ПЪТЕПИС
Международна регата TID 2016
СПОРТ
Достойно представяне в Европа
Дни преди отпътуването на българските параолимпийци за Рио
Индивидуално световно първенство по десеткеглов боулинг за незрящи
Държавно първенство по спортна табла
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6