Брой 10, 2016

Тема: ПОКАНА

Общо събрание на ФСХЗУ


Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на Федерацията, свиква Общо събрание на 11.12.2016 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон“ - Дряновски манастир, гр. Дряново.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на ръководните органи на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
1.1 Отчет на УС.
1.1.1 Съдържателен отчет.
1.1.2 Финансов отчет.
1.2 Отчет на КС.
2. Утвърждаване на бюджет на федерацията за 2017 г.
3. Утвърждаване на спортен календар за 2017 г.
3.1 Утвърждаване на държавен спортен календар за 2017 г.
3.2 Утвърждаване на международен спортен календар за 2017 г.
4. Информация по въпроси от текущ характер.

София,
01.10.2016 г.Назад

Всички статии на Брой 10, 2016

IN MEMORIAM
Разделихме се и с Марин Матев
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ
Любимото читалище и неговите седенки
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Благоевград
Добрич
Русе
Габрово
ИНИЦИАТИВА
Докосни галерията
КУЛТУРЕН ОБМЕН
Музикална вечер край Охридското езеро
ЛИТЕРАТУРА
"Голямата червена книга"
Стенописите
ПОКАНА
Общо събрание на ФСХЗУ
ПРАЗНИЧНО
Петковден
ПРЕМИЕРА
Презентираха шестата книга на Ангел Сотиров
Из "За българските бежанци от Караклисе и за техния говор"
ПРОЕКТИ
Пожелайте ни успех
СПОРТ
Държавно първенство по стрелба с лък
ЮБИЛЕЙ
Стоян Бабеков на 80 години
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6