Брой 05, 2008

Тема: ЛИЧНОСТИ

Сърца, които могат само да изгарят


Георги Икономов

Георги Тодоров Икономов е роден на 20 април 1846 година в Сливен, в някогашната Драгойчова махала. Тази махала била основана през 18 век от прапрадядото на Георги Икономов - Драгойчо, дошъл тук от родното си село Кортен.
През 1872 г. иконом Тодор с цялото си семейство се заселва в град Русе. Същата година идва при баща си и Георги Икономов. Постъпва чиновник в компанията, която експлоатира железницата и облича железничарската униформа, с която безпрепятствено може да посещава всички пунктове около жп линията. Той пренася нелегални кореспонденции, помага на преследвани от властта хора да се укриват.
През 1874 г. Икономов бива натоварен да укрепва и да създава нови революционни комитети из страната, а през 1875 година, когато се очакват големите събития в Босна и Херцеговина, бива натоварен с други революционери да вдигне въстание в Старозагорско. Въстаниците трябвало да се съберат в местността Чадър могила, но в уреченото време идват малцина четници и бунтът се осуетява. Георги Икономов, благодарение на железничарската си униформа успява да се добере до Цариград и оттам да се прехвърли във Влашко. Настъпва славната 1876 година, Георги Икономов през февруари и началото на март работи в Сливенско, а на 17 март отива в Панагюрски окръг, където заедно с другите апостоли ходи по селищата, зове населението на бунт, организира бъдещите борци за освобождението на България. Взема участие в заседанията на Оборище.
Когато в Копривщица гръмва първата пушка, Икономов заедно с Волов, Бенковски, Захари Стоянов и други е в дома на Иван Тотев, където на 20 април се получава "кървавото писмо" на Каблешков.
Апостолите разпределят окръга и всеки тръгва към определения му район. За Икономов е определен пунктът Старо Ново село, за Волов - Клисура. Двамата тръгват от Панагюрище, но по пътя ги среща населението на Клисура, напуснало горящото си селище. Отиването им по-нататък става излишно и те се връщат в Копривщица. Като разбират, че на много места въстанието е потушено, апостолите решават да се оттеглят в Стара планина. Икономов, Волов, Бобеков и други начело на около 50 конника тръгват към връх Вежен. А времето е ужасно - дъжд, сняг, студ. Под Вежен решават да се разделят на групи и да вървят към Дунав. Икономов с 9 души стига до Преображенския манастир край Търново. Оттам Павел Бобеков и още неколцина поемат направо към Дунав, а Икономов, Волов и учителя от Пазарджик Ангелов - към Бяла, с намерение да минат моста на
река Янтра и да стигнат в Русе, където Икономов има много приятели. Обаче мостът е заварден от заптиета, и тримата, понеже биват издадени от един овчар, след като предават знамето на верен човек се опитват да преминат реката. Придошлата Янтра пени мътните си води, клокочи, влече всичко по пътя си. Повлича и смелчаците, омаломощени от изнурителното пътуване през планината и студа, в нейните буйни води те намират смъртта си. За големия подвиг и саможертвата на Панайот Волов, Георги Икономов и Стоян Ангелов напомня издигнатия край Беленския мост паметник.

Иван СЕВЕРНЯШКИНазад

Всички статии на Брой 05, 2008

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Извънредно Общо събрание на пълномощниците от регион София
Изявление
Не пренебрегвайте брайловата грамотност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
Бургас
Плевен
Пловдив
Русе
Велинград
София
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Американка с изкуствени "очи" играе баскетбол с внука си
ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ
От Автора
В търсене на белите лястовици или концерт за пиано и оркестър
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
Паметникът на Априлци
МАЛКА ОБЯВА
Относно тифлотехнически помощни средства
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на пълномощниците на ССБ
ПРАЗНИЧНО
24 юни - Еньовден
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Всичко е любов
ПРЕМИЕРА
В плетката на съдбата
В догонване на пропуснатото време
СЪОБЩЕНИЕ
Относно обучение в Медицинския колеж
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Конфликт
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6