Брой 06, 2009

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

При великотърновци


След полезни трудови делници идват приятни празници! С тази двойна мисъл започвам този разказ за случилото се в нашия инвалиден дом на улица "Краков" 8 А. На датата 21 май масите в клуба бяха празнично подредени. Отчетно-изборното събрание на нашата териториална организация към НАСГБ беше насрочено за 15 часа. В този час всички членове бяха заели своите места. С празнично настроение очаквахме при нас да пристигне председателят на асоциацията г-н Парапанов. Със своя придружител Светлозар Парапанов те трябваше да дойдат от Шумен, където са присъствали на тамошното събрание. Другите ни гости бяха: Маринка Спасова –  председател на ревизионната комисия към асоциацията и Марин Пейчев - председател на Горнооряховската организация към асоциацията. За мен е гордост да допълня нещо за г-н Пейчев. Той стана основател и първи спортист по канадска борба между всички инвалиди в България, може да се каже и в света. След много международни успешни изяви смея да твърдя, че неговият подвиг заслужава внимание. За съжаление това никъде не се отразява и само на думи остават приказките, голямата грижа за инвалида и неговата интеграция!

С пълен кворум започна събранието по реда продиктуван от устава на асоциацията. Без остатъци в доклада се отчетоха всички действия и бездействия за 4-годишния период на ръководството. Слабите места бяха само две - едното е неотчетена работа пред медиите за дейността на организацията. На второ място се сочи недостатъчното търсене и привличане на нови членове на организацията.
От сърце и душа желая тази слабост все повече да се задълбочава и по-малко хора да се намират инвалидизирани по зрение и слух!
Изказванията бяха оживени. Направиха се препоръки и допълнения към проекторешенията - достатъчно много  за нашата малка организация от 16 члена.
Тази активност направи силно впечатление на  г-жа Спасова и с похвална завист тя отчете добрата ни работа, изпълнена с висок дух.
Добри думи и съвети получихме от г-н Парапанов - главния войвода на асоциацията, от когото очакваме защита на нашите интереси пред правителството и социалните служби.
Изборът за председател отново се спря на Димитър Станев и това не е случайно. Неговата добра работа продиктува новия му избор и се надяваме това да го ентусиазира още повече.
Г-н Станев и г-н Обретенов - председател на Търновската организация към ССБ,  координирано работят в организационната работа, която ни носи успехи.
От добре проведеното събрание, празничното настроение на хората се запази до края на мероприятието.
Втората делова работа се оказа по-трудна - трябваше да се справим с апетитната храна, подредена върху масите с разнообразни напитки. Тази повишена трудност великотърновци желаят и на своите съсъдбеници. Нека, когато отчетат своята работа с удоволствие и да се повеселят!

Аврам АВРАМОВ


Назад

Всички статии на Брой 06, 2009

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДРУГИ
Малка обява
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Долни Дъбник
Кюстендил
При великотърновци
Бургас
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "ГЕОРГИ БРАТАНОВ"
Достойни бойци на културния фронт
ЛИЧНОСТИ
Сърца, които могат само да изгарят
СПОРТ
Отново наслука!
Приятелски турнир по шахмат
Голбален триумф на ЕВРО 2009 г.
Архив на изданието
1 2 3 4 5